Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/32-M2 Financiële geletterdheid – inzicht te krijgen in de werking van een boekhouding en het kunnen lezen van de jaarrekening

Kwaliteitsvol besturen uit zich ook in het belang hechten aan begrotingen, jaarrekeningen en de andere aspecten van financieel management te kennen en de financiële gezondheid van een vzw te kunnen beoordelen . Deze professionalisering richt zich op deze aspecten van de financiële geletterdheid van de leidinggevende.

Doelstellingen:

Deze dagvorming wil leidinggevenden in het katholiek onderwijs zonder financiële vooropleiding leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over o.m. de begroting en de opvolging ervan, de planning van investeringen, de jaarrekening …

Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen de organisatie, kunnen zij het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen en kunnen zij de jaarrekening begrijpen en beoordelen.

Doelgroep:

Directeurs en leidinggevenden van een onderwijsinstelling ondersteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze vorming is er enerzijds aandacht voor het wettelijk kader

 • Welke zijn de wettelijke verplichtingen?
 • Welke zijn de verplichtingen o.a. voor de begroting, de jaarrekening, de jaarlijkse wettelijke controle?
 • Over welke andere financiële managementinstrumenten dient een vzw te beschikken om kwaliteitsvol te besturen?
 • Wat is het verschil tussen vereenvoudigde en dubbele boekhouding?
 • Wat is de taak van de commissaris en hoe organiseer je de samenwerking met hem?

Anderzijds bezorgen we de deelnemers inzicht in de jaarrekening en hoe die in relatie staat met andere instrumenten.

Strategie en methode:

De lesgever gebruikt veel praktijkvoorbeelden om de vertaalslag naar onderwijsvzw’s duidelijk te maken.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10.

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In de deelnameprijs is een broodjeslunch inbegrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking

Voorwaarde:

Geen voorkennis vereist.

Wil je vooraf een algemene inleiding op financiële geletterdheid krijgen en een praktijkvoorbeeld voorgesteld krijgen?  Neem dan een kijkje bij Financiële geletterdheid – Hoe kun je samen een meerjarenbegroting opstellen en opvolgen?

Is deze inhoud voor jou verworven, wil je een stapje verder gaan, dan kunnen we zeker Financiële geletterdheid – Aan het werk: het kunnen interpreteren en managen van financiële informatie aanbevelen!


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Vanhee Christophe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 8 december 2020 van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 15 december 2020 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.