Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/32-M3 Financiële geletterdheid – Aan het werk: het kunnen interpreteren en managen van financiële informatie

Om het financieel beleid in een onderwijsvzw te optimaliseren is enerzijds een goede samenwerking tussen boekhouding en beleid noodzakelijk. Anderzijds is er bij de leidinggevenden ook een nood aan financiële geletterdheid. Deze professionalisering draagt hiertoe bij.

Doelstellingen:

Deze dagvorming wil leidinggevenden die al weten wat de wettelijke verplichtingen zijn voor een onderwijsvzw en de inhouden van <verwijzing naar M2> ondersteunen in het gebruik van gekwantificeerde operationele doelstellingen, begrotingen, de jaarrekening en de ratioanalyse bij het optimaliseren van het beleid.

Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier samen met de deskundigen binnen de organisatie bepalen op welke manier zij geïnformeerd willen worden om het financiële gebeuren te kunnen opvolgen en bijsturen.

Doelgroep:

Directeurs en leidinggevenden van een onderwijsinstelling ondersteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wat is financieel management?

Financiële analyse: 

 • Horizontale – verticale analyse 
 • Cash-flow, EBITDA … 
 • Ratio-analyse 
 • Vereist en beschikbaar bedrijfskapitaal

 

Begroting:

 • Meerjarenbegroting
 • Begroting van het boekjaar
 • Liquiditeitsbudget 
 • Verwachte ratio’s
 • Bijsturing
Strategie en methode:

De lesgever gebruikt veel praktijkvoorbeelden om de vertaalslag naar onderwijsvzw’s duidelijk te maken.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10.

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In de deelnameprijs is een broodjeslunch inbegrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking

Voorwaarde:

De deelnemers hebben elementaire kennis van wat een jaarrekening is en wat de wettelijke verplichtingen voor een onderwijsvzw zijn. De deelnemers hebben inzicht in de boekhouding en een jaarrekening.

Denk je je eerst nog wat meer te moeten professionaliseren in het kader van financiële geletterdheid voor je hier kunt aan deelnemen? Misschien is zijn de twee onderstaande initiateven iets voor jou?Financiële geletterdheid – Hoe kun je samen een meerjarenbegroting opstellen en opvolgen?


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 2 februari 2021 van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 9 februari 2021 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.