Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP210003-ICT Aan de slag met de gemeenschappelijke leerplannen in het nieuwe secundair onderwijs - Focus ICT en mediawijsheid

Deze professionalisering kadert binnen het basisaanbod rond modernisering so tweede en derde graad.

Wil je dat je dat je leerlingen groeien in digitale competentie mediawijsheid, leren leren, onderwijsloopbaanbegeleiding en burgerschap? Dan kan je via deze nascholing deze aspecten van de gemeenschappelijke leerplannen uitdiepen en binnen je school implementeren.

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing kunnen de deelnemers een zelfgekozen aspect van de gemeenschappelijke leerplannen binnen de school implementeren.

Doelgroep:

Kernteams en leraren van alle vakken 2de graad so

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing worden je wetenschappelijke en pedagogische kaders en inhouden aangereikt die je helpen bij de implementatie van een onderdeel van de gemeenschappelijke leerplannen. Je kiest daarbij zelf in welk onderdeel je wil verdiepen, De nascholer onderzoekt samen met jou wat passend is voor je school en op welke manier je in de toekomst het zelfgekozen aspect van het leerplan in je school implementeert.

Deze professionalisering focust op: ICT en mediawijsheid.

Wil je een andere focus:

Strategie en methode:

We vertrekken vanuit concrete vragen en behoeften van jou en je school. We zorgen voor materialen en kaders die het voor jou mogelijk maken om de materialen op een goede manier te gebruiken.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro p.p./sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:

Kennis van de gemeenschappelijke leerplannen.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 10 januari 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Fouquaert Johan
Cuypers Anne-Lise
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 11 januari 2022 van 14:00 tot 16:00
    • dinsdag 22 maart 2022 van 14:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.