Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP210003-LBB Aan de slag met de gemeenschappelijke leerplannen in het nieuwe secundair onderwijs - Focus Onderwijsloopbaanbegeleiding

Deze professionalisering kadert binnen het basisaanbod rond modernisering so tweede en derde graad.

Ben jij bezorgd om de toekomst van je leerlingen? Wil jij hen sterker maken om hun keuzeproces zelf in handen te nemen? In het GFL vind je hefbomen om onderwijsloopbaanbegeleiding vanuit een schooleigen visie kwaliteitsvol in te vullen. We gaan samen op zoek naar concrete groeikansen voor jouw school. 

Doelstellingen:

Je leert om onderwijsloopbaanbegeleiding op een geheel schooleigen en kwaliteitsvolle manier te realiseren in je school aan de hand van het GFL.

We focussen hiervoor op:

 • het versterken van leerlingen en ouders om zelf goede keuzes te maken
 • het goed observeren en oriënteren van leerlingen in functie van hun onderwijsloopbaan
 • de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
Doelgroep:

Leraren, middenkader, directies

Individugericht: Het helpt om minstens met twee personen van eenzelfde school deel te nemen. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing worden je wetenschappelijke en pedagogische kaders en inhouden aangereikt die je helpen bij de implementatie van onderwijsloopbaanbegeleiding.

We doen in plenum inspiratie op uit wetenschappelijk onderzoek, de bouwstenen van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs en de regelgeving om de GFL doelen te realiseren. We reflecteren over concrete materialen en hoe ze in te zetten in je eigen context. We wisselen hierover ervaringen uit.

Aan de hand van een tussentijdse opdracht nemen we onderwijsloopbaan in je eigen school onder de loep en krijg je de kans om je huidige aanpak te verrijken.

Deze professionalisering focust op: Onderwijsloopbaanbegeleiding.

Wil je een andere focus:

Strategie en methode:

Twee interactieve sessies van een halve dag met tussentijdse reflectieopdracht, uitwisseling van ervaringen.

De derde sessie van 16/05/2022 van 13.30 uur tot 16.00 uur is  vrijblijvend. Deze extra sessie is voor verdere vragen en intervisie.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro p.p./sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Deze nascholing kan ook teamgericht worden aangeboden op maat van jouw school. Je kan die mogelijkheid hier verkennen.

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:

Het helpt om zicht te hebben op hoe de onderwijsloopbaanbegeleiding op dit moment op jouw school loopt.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Vanderiviere Nathalie
Keunen Annick
Van Eyen Stéphanie
Boelen Raf
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 9 december 2021 van 13:30 tot 16:00
  • maandag 21 maart 2022 van 19:00 tot 21:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 9 maart 2022 van 13:30 tot 16:00
  • woensdag 27 april 2022 van 13:30 tot 16:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • maandag 21 maart 2022 van 09:30 tot 12:00
  • woensdag 27 april 2022 van 09:30 tot 12:00
  • maandag 16 mei 2022 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.