Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP210002-S-OK-TM Focus op onderwijskwaliteit! OK?

Is de afgelopen schooljaren het referentiekader voor onderwijskwaliteit misschien wat in de vergeethoek geraakt omdat je vooral ingezet hebt op de implementatie van het nieuwe leerplan? Heb je ondertussen terug nood aan een opfrissing van dit kader of wil je het grondiger leren kennen , dan is deze nascholing misschien wel iets voor jouw school.

Doelstellingen:

De deelnemers 

  • frissen de inhoud van het referentiekader op of verkennen het referentiekader
  • ervaren de meerwaarde van de info uit de kwaliteitsbeelden en hanteren deze als ondersteuning bij de reflectie over en de verdere ontwikkeling van de huidige schoolwerking 
  • krijgen door middel van een quick scan een zicht op de sterke en minder sterke kanten van de huidige schoolwerking
Doelgroep:

Deze optie bestaat uit één sessie die gegeven wordt voor een schoolteam.
De sessie duurt drie uur en kan best als studiedag geboekt worden.

Indien ze als personeelsvergadering geboekt wordt, zal er een verkorte versie van de sessie aangeboden worden.

De optie wordt ook aangeboden aan kernteams die samen met kernteams van andere scholen de sessie volgen. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De sessie start met de algemene opbouw van het OK-kader.

Nadien worden de linken verduidelijkt met de andere rubrieken om de samenhang van de verwachtingen te leren kennen. Zowel de schooleigen visie, de koppeling met het doelenkader als het belang van kwaliteitsontwikkeling komen via diverse opdrachten aan bod.

Er wordt gebruik gemaakt van informatie uit de kwaliteitsbeelden om leraren op een onderbouwde wijze verder te laten ontwikkelen. Hierbij leren ze tools hanteren om hun kwaliteitsontwikkeling te borgen en verbeteren. Het belang van opbrengstgericht werken vanuit datagebruik wordt hierbij geduid.

Strategie en methode:

Deze sessie is bedoeld als opfrissing of eerste kennismaking om van daaruit zich verder te kunnen verdiepen in de verschillende kwaliteitsverwachtingen en een antwoord te zoeken op de vraag in welke mate men aan de verschillende verwachtingen al dan niet tegemoet .Scholen die zich, na deze nascholing, verder willen verdiepen in het referentiekader kunnen een beroep doen op de ondersteuning van de pedagogisch begeleiding.  

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

De prijs voor leden Katholiek Onderwijs Vlaanderen is € 230,00/team/sessie (max. 40 personen). 


Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 230,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.