Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER1TEC210128-08 Verbindend samenwerken en verbindend communiceren als grondhouding bij het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - Samen inclusief op stap

Scholen staan voor grote uitdagingen: leerlingen met leerachterstand, leerlingen met psychische problemen, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften … Met de professionalisering Samen inclusief op stap willen we scholen handvatten geven om op stap te gaan in deze uitdagingen. De inhoud van de basismodule “Visie op inclusie en inclusieve grondhouding” vormt de rode draad doorheen ons professionaliseringsaanbod Samen inclusief op stap. Het is een onderdompeling in inclusief kijken en denken. Het helpt je als school om in kaart te brengen waar je reeds staat en verdere stappen te plannen. Uit de negen verdiepingsmodules kan je er als school maximaal drie kiezen naast de basismodule.  Het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs is in elke module een belangrijke leidraad en leer je als bron hanteren. Er wordt in elke verdiepingsmodule ook een link gelegd met visie op inclusie en inclusieve grondhouding. Belangrijk is dat de deelnemers bereid zijn om hun huidig zorgbeleid onder de loep te nemen en dit te toetsen aan de kaders die vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden aangeboden.

Uiteraard zullen de verschillende inhouden van deze professionalisering vertaald moeten worden naar de concrete schoolsituatie, het schoolteam, de leerlingenpopulatie en hun context. We bevelen aan om dit professionaliseringsaanbod te combineren met begeleiding. Onze pedagogische begeleiding kan je voor, tijdens en na deze professionalisering daarbij begeleiden.

Doelstellingen:

Sessiedoelstellingen

 • Begrijpen waar verbindende samenwerking voor staat
 • Kritisch reflecteren over hoe we zelf kijken naar verbindende samenwerking
 • Nadenken over onze eigen communicatiestijl en aanpak. Waar zien we mogelijkheden. Waar zien we uitdagingen? Hoe kan je nog meer evolueren in het gebruiken van begrijpbare taal, die vertrekt vanuit mogelijkheden
 • Vanuit een partnerschapsmodel leren kijken naar samenwerking.
 • Je kan het begrip redelijke aanpassingen situeren binnen het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Begeleidingsdoelstellingen - Op basis van de aangeboden inhouden tijdens de modules bespreek je eventueel samen met je pedagogisch begeleider:

 • Hoe je deze elementen op niveau leerlingen, leraren, team en ouders kan implementeren binnen je schoolbeleid, praktijk en cultuur. Je borgt wat goed is en detecteert eventuele hiaten.
 • Je bekijkt hoe je nog meer kan evolueren in je zorgbeleid op school en wat je daarvoor nodig hebt.
 • Je stelt samen met de andere deelnemers een langetermijnplanning op.

Afhankelijk van de concrete onderwijspraktijk kunnen bijkomende begeleidingsdoelstellingen samen afgesproken en geconcretiseerd worden.

Doelgroep:

Zorgbeleid en de invulling ervan zijn intens vervlochten met het eigen pedagogisch project van een school. We richten deze modules dan ook op een kernteam van de school. Je schrijft dus in met minimaal 2 personen per school bv. zorgcoördinator/leerlingbegeleider met ondersteuner, met directie, met leerkracht... Het aanbod is zowel voor het basis onderwijs als secundair onderwijs. Als kernteam ben je bereid je zorgbeleid onder de loep te nemen.

Voor de eventuele begeleidingsdoelstellingen ga je met een kernteam van je school, directie inbegrepen, aan de slag met de pedagogische begeleiding in je regio.

Ook CLB-medewerkers kunnen hierbij aansluiten als ze de basismodule voor CLB-medewerkers hebben gevolgd.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Verbindend samenwerken vanuit het partnerschapsmodel ‘community of practice’
 • Samenwerken met verschillende partners in een netwerk rondom de leerling
 • Verbindende communicatie die zichtbaar is in houding en taal
 • Reflectie op je eigen stijl en aanpak
 • Aanzet om aan de slag te gaan
Strategie en methode:

We nemen je mee in verschillende aspecten van zorgbeleid. Door verschillende modules te combineren tot een eigen traject voor jouw kernteam, krijg je zin om aan de slag te gaan in je school met de kaders en praktijkvoorbeelden uit deze professionalisering. De aangeboden onderwerpen zijn sterk verweven met elkaar. Je volgt de basismodule en kan daarnaast uit negen verdiepende modules, maximum drie modules kiezen.  We kunnen je helpen bij het samenstellen van een pakket in een digitale intake.

We bieden deze professionalisering Samen inclusief op stap”, met een basismodule in combinatie met verschillende verdiepende modules, aan voor kernteams. De verschillende verdiepende modules richten we op kernteams die de basismodule volgden.

A Basismodule

We bieden de basismodule aan om in te zoemen op je visie op inclusie en inclusieve grondhouding. We stimuleren het gesprek in het schoolteam over wat inclusie voor elk lid van het schoolteam betekent en kijken naar wat dit betekent voor de visie van de school en de groei naar een inclusieve grondhouding. Deze module biedt veel voer tot gesprek in het schoolteam. De inhoud lezen en inschrijven voor deze basismodule? Dat kan je op de pagina “Visie op inclusie en grondhouding”. De basismodule bestaat uit een leesopdracht van één uur (vooraf bezorgen we je de informatie), 3 contacturen  (1 sessie) en een na-opdracht van maximaal 2u. De contacturen kunnen niet beperkt worden. Om in te schrijven voor de basismodule, klik je in de pagina “Visie op inclusie en grondhouding” op inschrijven.

B Verdiepende modules

De verschillende verdiepende modules bestaan uit een leesopdracht van één uur voor de sessie, 3 contacturen (1 sessie) en een na-opdracht van maximaal 2u. De contacturen kunnen niet beperkt worden. Je kan maximum drie verdiepende modules volgen. Een inschrijving geldt voor één verdiepende module. Je schrijft opnieuw in per extra module.

Om in te schrijven voor deze verdiepende modules, klik je in die pagina op inschrijven.

Pedagogische begeleiding - Begeleiding van de school

Gelijktijdig met de basismodule en de verdiepende modules bieden we in samenwerking met de pedagogische begeleiding in je regio aan om met een kernteam, directie inbegrepen, deze professionalisering uit te diepen in een begeleidingstraject

Bijkomende info:

De nascholingsverantwoordelijke of directeur kan meerdere personen tegelijk inschrijven. Inschrijven steeds met minimaal 2 personen (bv. zorgcoördinator/leerlingbegeleider met ondersteuner, met directie, met leerkracht... ).

De sessies van deze module worden blended aangeboden. In samenspraak met de pedagogisch begeleider wordt afgesproken hoe de eventuele begeleidingssessies worden georganiseerd.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Indien je deelneemt aan deze professionalisering engageer je je voor alle aspecten van een module (taken, contacturen, opdrachten). Door voldoende tijd vrij te maken voor de voorbereiding en verwerking van de modules kom je tot een diepere vorm van leren. Je weet niet alleen meer, je krijgt ook meer inzicht en kan het geleerde toepassen in de praktijk.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand inschrijven en tot 1 dag op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Meire Annemarie
Gastmans Jana
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Antwerpen - digitaal (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 1 februari 2022 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 15 maart 2022 van 09:00 tot 12:00
Regio Limburg - digitaal (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • dinsdag 1 februari 2022 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 15 maart 2022 van 09:00 tot 12:00
Regio Mechelen-Brussel - digitaal (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • dinsdag 1 februari 2022 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • dinsdag 15 maart 2022 van 09:00 tot 12:00
Regio Oost-Vlaanderen - digitaal (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 7: (Voorbij)
  • dinsdag 1 februari 2022 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 8: (Voorbij)
  • dinsdag 15 maart 2022 van 09:00 tot 12:00
Regio West-Vlaanderen - digitaal (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 9: (Voorbij)
  • dinsdag 1 februari 2022 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 10: (Voorbij)
  • dinsdag 15 maart 2022 van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 11:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.