Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPLER1BLL210074-01 Vormingsdag: Emotionele ontwikkeling bij leerlingen met autisme

Leerlingen inschalen binnen het kader van emotionele ontwikkeling, helpt ons zicht te krijgen op wat ze nodig hebben en onze verwachtingen af te stemmen op wat ze kunnen en aankunnen. Maar is dit kader ook bruikbaar voor onze jongeren met autisme en een quasi normale intelligentie? Els Ronsse neemt ons vanuit haar ervaring mee in mogelijke aandachtspunten en aanpassingen.

Doelstellingen:
  • Deelnemers krijgen door het volgen van deze vorming en de casusbespreking concrete handvatten om leerlingen met autisme en (rand) normale begaafdheid in te schalen in het kader van socio-emotionele ontwikkeling.
  • Deelnemers krijgen door het volgen van deze vorming concrete tips om hun handelen en interactie af te stemmen op de emotionele noden van de leerlingen met autisme.
Doelgroep:
  • Voor iedereen die werkt met jongeren met autisme (10+) en een (rand)normale begaafdheid (gewoon en buitengewoon onderwijs - internaten - ondersteuners - CLB)
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het kader van emotionele ontwikkeling is al langer gekend. Binnen dit kader wordt nagegaan wat kinderen nodig hebben om gemotiveerd te raken, wat ze nodig hebben aan veiligheid, nabijheid, stimulans, communicatievormen enz.. Het kader bewees ondertussen dat het ondersteuners sensitiever maakt voor deze noden, waardoor er een beter afstemming mogelijk is, met een groter resultaat in aandacht, rust en medewerking. Maar is het kader ook bruikbaar voor kinderen met autisme en een quasi normale intelligentie? Wat zijn de aandachtspunten bij het inschalen, moeten er aanpassingen gebeuren, en zo ja, de welke? Els Ronsse geeft ons inzichten en achtergrond. Ze laat ons ook kennis maken met een aangepaste tool. Tijdens de groepsopdrachten kunnen de deelnemers de inhouden en de tool toepassen op een casus.

Strategie en methode:

Vorming met ervaringsverhalen uit de praktijk. Casusbespreking aan de hand van een aangepaste screeningstool.

Bijkomende info:

Tijdens de namiddagsesie werken we in subgroepen vanuit een casus van één van de deelnemers.

In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit is een verdiepende vorming

De deelnemers hebben een basiscursus autisme gevolgd. Mogelijke vorming: basiscursus AutismeCentraalMethodiek 

De deelnemers hebben basiskennis rond het kader van Dösen of de draad van Vignero. Mogelijke literatuur: Leren in de klas. Over kunnen, aankunnen, moeten en willen. Een brochure voor leerkrachten of Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (Sen-Publicaties nr.4)


Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: Van Schelvergem Els
Gastmans Jana
Verreydt Michelle
Boeckx Joke
Ronsse Els
Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 30 november 2021 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.