Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-MUVO-2TM Bouwstenen en vaardigheden muziek en beeld

Bouwstenen. De taal van het muzische. In deze nascholing beleef, herken, onderzoek en hanteer je de bouwstenen aan de hand van verschillende vaardigheden. We focussen ons op de domeinen muziek en beeld en onderzoeken hoe een krachtige didactiek kinderen muzisch kan laten groeien. 

Doelstellingen:
  • Je beleeft, herkent, onderzoekt en hanteert de bouwstenen van de muzische domeinen muziek en beeld.? 
  • Je onderzoekt de vaardigheden om de bouwstenen beter te begrijpen. 
  • Je verkent tools voor een sterke didactiek i.f.v. de domeinen muziek en beeld. 
  • Je denkt na over krachtige muzische onderwijsarrangementen. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Team kleuterschool
  • Team lagere school
  • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je zoomt samen met je team in op de bouwstenen en vaardigheden van de muzische domeinen muziek en beeld. Tijdens de sessie is er bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen. Je denkt na over en oefent op verschillende onderwijsarrangementen, vanuit de leervragen van de deelnemers.? 

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt actief vanuit het leerplan via de ZILL-site. Je pluist in verschillende werkwinkels de bouwstenen en vaardigheden grondig uit. Je beschouwt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek.? 

Bijkomende info:

Alle deelnemers hebben een (digitaal) leerplan ter beschikking tijdens de nascholing. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze nascholing hoort een voortaak.  


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 600,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.