Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-MUVO-4TM Muzische vorming evalueren. Hoe doe je dat?

Muzische vorming evalueren is vaak geen kwestie van juist of fout. Hoe doe je dit dan wel? In deze nascholing krijg je vanuit de didactiek een zicht op de aanpak van evaluatie en specifieke evaluatie-instrumenten binnen het leergebied muzische vorming. 

Doelstellingen:
  • Je verkent samen met je team tools voor breed evalueren omtrent muzische vorming vanuit het nieuwe leerplan.? 
  • Je denkt in groep na over krachtige evaluatiepraktijk en -instrumenten voor beter onderwijs muzische vorming vanuit het nieuwe leerplan.? 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Team kleuterschool
  • Team lagere school
  • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens de werksessie verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan. Via leeruitkomsten, doelen, focus en onderwijsarrangementen verkennen ze verschillende vormen, aanpakken en instrumenten om breed te evalueren.

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan en met voorbeelden uit de themapagina ‘Evaluatiebox basisonderwijs.’ 

Bijkomende info:

Alle deelnemers hebben een (digitaal) leerplan ter beschikking tijdens de nascholing. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze nascholing hoort een voortaak.  


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.