Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPSTA4PEB220100-01 Vorming evaluatoren - Module 1: juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren

Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. ​Met de vorming evaluatoren die we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbieden, ​nemen we jullie niet enkel mee in de recente wetgeving maar bieden we kapstokken om een eigentijds krachtig personeelsbeleid uit te bouwen.

​Deze opleiding wordt in het schooljaar 2022-2023 als volgt vormgegeven. Het gehele opleidingstraject beslaat 4 halve dagen.

Doelstellingen:

De nieuwe regelgeving gaat in op 1 september 2021. Na het doorlopen van de drie modules (4 sessies) heb je de opleiding genoten die verwacht wordt van een “evaluator”. 

Doelgroep:
 • directies & bestuurders alle onderwijsniveaus
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. (art. 47ter, § 7, 1ste lid DRP) Die verplichting betekent echter niet dat je niet als evaluator aangeduid kunt worden als je nog geen opleiding gevolgd hebt. Ben je als evaluator aangeduid, dan moet je binnen de twee jaar na je aanduiding een opleiding tot evaluator succesvol afgerond hebben. Was je al vóór 1 september 2021 als evaluator aangeduid en heb je nog geen opleiding gevolgd, dan heb je daarvoor de tijd tot 1 september 2023. (art. 47ter, §7, 1ste lid DRP). Wie twee jaar na aanstelling tot evaluator nog geen opleiding afgerond heeft, kan niet evalueren. Meer informatie: zie Functiebeschrijving, functioneringsgesprekken en evaluatie of raadpleeg de PRO.site.
 
Het gehele opleidingstraject beslaat 4 halve dagen en bevat de volgende modules: 
 • Module 1: juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren (halve dag) - schrijf je in
  De decretale bepalingen omtrent het traject van functioneren en evalueren zullen in deze module grondig worden toegelicht. Komt o.a. aan bod: wie kan optreden als evaluator, waarover kun je algemene afspraken maken in het lokaal onderhandelingscomité, hoe stel je een decretaal correcte functiebeschrijving op, waarop moet je letten bij het voeren van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken, hoe maak je een evaluatieverslag op, hoe verloopt een procedure voor het college van beroep …
 • Module 2: functioneren en evalueren vanuit goed werkgeverschap (halve dag) - schrijf je in
  De vorming vertrekt vanuit een ruimer perspectief, gekaderd in het belang van een integraal en geïntegreerd beleid van loopbaanbegeleiding vanuit goed werkgeverschap. Het programma valt daarbij uiteen in drie onderdelen:
  • De meerwaarde van een integraal en geïntegreerd HR-beleid.
  • Hoe kan het referentiekader onderwijskwaliteit een opstap betekenen richting een kwaliteitsvol(ler) evaluatiebeleid?
  • De plaats en het belang van evaluatie binnen een integraal en geïntegreerd HR-beleid.
 • Module 3: werkwinkels over professionele gespreksvoering en coaching (twee halve dagen)
  Elke deelnemer kiest twee werkwinkels uit de vier aangeboden thema’s. Deze werkwinkels worden in de loop van het schooljaar 2022-2023 acht keer aangeboden. Elke deelnemer kiest daaruit dat moment dat het best pas. Het is wel belangrijk dat daarbij eerst module 1 en 2 werden gevolgd. Om de interactie te maximaliseren is het juist verrijkend dat de deelnemers vanuit verschillende regio’s, achtergronden … kunnen aansluiten. Vandaar dat deze module niet teamgericht wordt aangeboden.
  • Werkwinkel 1: het juiste gesprek op het juiste moment - Schrijf je in
   De evaluatoren kunnen verschillende soorten van gesprek onderscheiden, kennen de specifieke kenmerken en weten op welk moment ze welk gesprek moeten voeren. Ze maken kennis met functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, reflectiegesprek, feedbackgesprek, slechtnieuwsgesprek, coachingsgesprek …
   De evaluatoren zijn in staat verschillende gesprekstechnieken te hanteren.
  • Werkwinkel 2: informatiebronnen voor een kwaliteitsvol evaluatiegesprek Schrijf je in
   De evaluatoren verwerven / verfijnen inzichten in de achterliggende referentiekaders die we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen als kompas gebruiken.
   De evaluatoren kennen de belangrijkste bronnen i.f.v. een functionerings- en evaluatietraject.
   De evaluatoren weten hoe die bronnen aan te wenden om te evolueren naar een (meer) ontwikkelingsgerichte leergemeenschap.
   De evaluatoren zijn zich bewust van de deontologische aspecten bij het omgaan met gevoelige informatie
  • Werkwinkel 3: coaching: de evaluator als eerste begeleider Schrijf je in
   De evaluatoren weten wat een coachende houding omvat.
   De evaluatoren verkennen het spanningsveld tussen coaching en evaluatie.
   De evaluatoren leren coachingsvaardigheden aan.
   De evaluatoren maken kennis met diverse coachingsmodellen 
  • Werkwinkel 4: loopbaanbegeleiding: groeien in je loopbaan Schrijf je in
   De evaluatoren kunnen personeelsleden kansen bieden, uitdagen en ondersteunen om te groeien in hun loopbaan.
   De evaluatoren kennen de diverse aspecten en fasen van loopbaanbegeleiding.
   De evaluatoren erkennen het belang van een traject gekoppeld aan de diverse fasen in de loopbaan.
   De evaluatoren zetten in op de wisselwerking tussen het professionaliseringsbeleid en het evaluatietraject vanuit een visie op ‘levenslang leren’.
Strategie en methode:

De 3 modules (4 sessies) worden apart aangeboden.

 • Module 1 en 2 kan je ook teamgericht volgen.
 • Module 3 kan je enkel individugericht volgen - Elke deelnemer kiest twee werkwinkels uit de vier aangeboden thema’s. Deze werkwinkels worden in de loop van het schooljaar 2022-2023 acht keer aangeboden. Elke deelnemer kiest daaruit dat moment dat het best pas. Het is wel belangrijk dat daarbij eerst module 1 en 2 werden gevolgd. Om de interactie te maximaliseren is het juist verrijkend dat de deelnemers vanuit verschillende regio’s, achtergronden … kunnen aansluiten. Vandaar dat deze module niet teamgericht wordt aangeboden.
Bijkomende info:

Na afloop van het traject ontvangt elke deelnemer een certificaat als bewijs van de gevolgde vorming voor evaluatoren. 

Op het einde van elk trimester wordt nagegaan wie 4 sessies aanwezig is geweest en zal dan het certificaat ontvangen.  

Prijssetting individugericht traject "Evaluatoren"

 • Dit initiatief bestaat uit 4 sessies, kostprijs € 60,00/sessie/persoon
 • Module 1 en 2 zijn ook teamgericht te volgen en kosten € 600,00/sessie/team met een minimum van 10 deelnemers

Alle deelnemers aan de directeursopleiding basisonderwijs (Profs) en secundair onderwijs (CVA), ook in het verleden, kunnen deze opleiding inroepen om aan de nieuwe decretale verplichting te voldoen. De toekomstige directeursopleidingen werden daartoe inhoudelijk afgestemd met de vorming evaluatoren. Voor wie lang geleden Profs of CVA volgde, is een actualisering wenselijk en raden we aan onze nieuwe vorming te volgen gezien de gewijzigde regelgeving. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je schrijft je 4 keren in voor 4 sessies! Pas na deelname aan 4 sessies wordt op het einde van elk trimester het certificaat uitgereikt.

We vatten hieronder samen hoe en waar je kan inschrijven:

Sessies worden ingericht vanaf minimum 10 deelnemers.


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Evens Isabeau
Keppens Marc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 11 oktober 2022 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 10 januari 2023 van 18:00 tot 21:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • dinsdag 28 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 5:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.