Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP220005-ICT De ICT-bekwaamheid van de leraar en het realiseren van het GLI

Werken aan een doordacht digitaliseringsbeleid en realiseren van het Gemeenschappelijk Leerplan ICT via de ICT-bekwaamheid van de leraar.

In de modernisering van het secundair onderwijs is o.a. het werken aan de GLI-doelen een pittige uitdaging voor het lerarenteam.

De ICT-bekwaamheid van de medewerkers vormt samen met de visie, de inhoud & toepassingen en de infrastructuur het Vier in balans-model. Dit model is op basis van wetenschappelijk onderzoek tot stand gekomen en helpt scholen al een aantal jaren om ICT goed te gebruiken.

In deze vorming komt het in kaart brengen van de ICT-competenties van de leraar aan bod, de basis van een realistisch en ondersteunend schoolbeleid op vlak van digitalisering en realiseren van gemeenschappelijke ICT-doelen.

Doelstellingen:
 • Je ontdekt zelfreflectietools die je in staat stellen om zicht te krijgen op de beginsituatie van je corps op vlak van ICT-bekwaamheid.
 • Je reflecteert op basis van de zelfscan over verdere professionalisering in je eigen school. Vorming en opleiding zorgen ervoor dat alle leraren zich voldoende bekwaam voelen om doelen van het Gemeenschappelijk Leerplan ICT te helpen realiseren.
 • Je werkt aan een aanzet van een ICT-beleidsplan volgens het Vier in balansmodel, meer bepaald aan de pijler Professionalisering.
 • Je leert van andere scholen hoe ze aan de pijler Professionalisering werken.
Doelgroep:
 • Leraren, middenkader, ICT-coördinator (pedagogisch/technisch) directies, kernteams
 • Individugericht: bij voorkeur minimaal 3 personen/school (ICT-coördinator, directielid, lid middenkader, …)
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In sessie 1 krijg je plenair info over de stand van zaken met betrekking tot zelfreflectieinstrumenten om ICT-competenties in kaart te brengen. We verkennen op die manier de deskundigheid als menselijke randvoorwaarde om te zorgen dat ICT nog beter kan werken in het onderwijs. In deze sessie krijg je huiswerk mee: de ICT-beginsituatieanalyse volgens een van de aangehaalde instrumenten of een eigen instrument.

In sessie 2 gaan we met het huiswerk aan de slag. Op basis van de foto krijg je inzichten om je ICT-beleid op vlak van deskundigheid aan te scherpen.  We bieden in deze sessie ook ruimte om voorbeelden van praktijken uit te wisselen.

Strategie en methode:

Twee interactieve sessies van een halve dag met tussentijdse reflectieopdracht, uitwisseling van ervaringen en materialen.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro p.p./sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

Deze module is?individugericht. Het helpt om minstens met twee personen van eenzelfde school deel te nemen. 

Deze nascholing kan ook teamgericht worden aangeboden op maat van jouw school. Je kan die mogelijkheid hier verkennen. 

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Het helpt om zicht te hebben op hoe het ICT-beleid op dit moment op jouw school loopt.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Fouquaert Johan
Cuypers Anne-Lise
Impens Kristine
Noelanders Patrick
Hubin Alberik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 12 oktober 2022 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 26 januari 2023 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 10: (Voorbij)
  • donderdag 8 december 2022 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 20 april 2023 van 09:00 tot 12:00
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 17 oktober 2022 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 16 januari 2023 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 7: (Voorbij)
  • vrijdag 2 december 2022 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 6 maart 2023 van 09:00 tot 12:00
DOd Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • dinsdag 25 oktober 2022 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 31 januari 2023 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 8: (Voorbij)
  • vrijdag 2 december 2022 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 30 maart 2023 van 09:00 tot 12:00
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • woensdag 16 november 2022 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 8 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 9: (Voorbij)
  • maandag 5 december 2022 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 8 maart 2023 van 09:00 tot 12:00
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • donderdag 1 december 2022 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 28 maart 2023 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.