Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP220005-ICT TM De ICT-bekwaamheid van de leraar en het realiseren van het GLI (teamgericht)

Werken aan een doordacht digitaliseringsbeleid en realiseren van het Gemeenschappelijk Leerplan ICT via de ICT-bekwaamheid van de leraar.

In de modernisering van het secundair onderwijs is o.a. het werken aan de GLI-doelen een pittige uitdaging voor het lerarenteam.

De ICT-bekwaamheid van de medewerkers vormt samen met de visie, de inhoud & toepassingen en de infrastructuur het Vier in balans-model. Dit model is op basis van wetenschappelijk onderzoek tot stand gekomen en helpt scholen al een aantal jaren om ICT goed te gebruiken.

In deze vorming komt het in kaart brengen van de ICT-competenties van de leraar aan bod, de basis van een realistisch en ondersteunend schoolbeleid op vlak van digitalisering en realiseren van gemeenschappelijke ICT-doelen.

 

Doelstellingen:
  • Je ontdekt zelfreflectietools die je in staat stellen om zicht te krijgen op de beginsituatie van je corps op vlak van ICT-bekwaamheid.
  • Je reflecteert op basis van de zelfscan over verdere professionalisering in je eigen school. Vorming en opleiding zorgen ervoor dat alle leraren zich voldoende bekwaam voelen om doelen van het Gemeenschappelijk Leerplan ICT te helpen realiseren.
  • Je werkt aan een aanzet van een ICT-beleidsplan volgens het Vier in balansmodel, meer bepaald aan de pijler Professionalisering.
  • Je leert van andere scholen hoe ze aan de pijler Professionalisering werken.
Doelgroep:
  • Leraren, middenkader, ICT-coördinator (pedagogisch/technisch) directies, kernteams
  • Scholen, scholengemeenschappen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In sessie 1 krijg je plenair info over de stand van zaken met betrekking tot zelfreflectieinstrumenten om ICT-competenties in kaart te brengen. We verkennen op die manier de deskundigheid als menselijke randvoorwaarde om te zorgen dat ICT nog beter kan werken in het onderwijs. In deze sessie krijg je huiswerk mee: de ICT-beginsituatieanalyse volgens een van de aangehaalde instrumenten of een eigen instrument.

In sessie 2 gaan we met het huiswerk aan de slag. Op basis van de foto krijg je inzichten om je ICT-beleid op vlak van deskundigheid aan te scherpen.  We bieden in deze sessie ook ruimte om voorbeelden van praktijken uit te wisselen.

Strategie en methode:

Twee interactieve sessies van een halve dag met tussentijdse reflectieopdracht, uitwisseling van ervaringen en materialen.

Bijkomende info:

De prijs voor leden Katholiek Onderwijs Vlaanderen is € 500,00/team (max. 40 personen), uitgaande van 2 sessies van een halve dag.  

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650?00 euro/team. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Deze module is?teamgericht

Deze nascholing kan ook individugericht worden aangeboden. Je kan die mogelijkheid hier verkennen. 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Het helpt om zicht te hebben op hoe het ICT-beleid op dit moment op jouw school loopt.


Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.