Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-MUVO-5TM Een krachtig muzisch arrangement ontwerpen, hoe doe je dat?

Tijdens deze nascholing maak je kennis met de opbouw van een goed muzisch arrangement. Via verschillende opdrachten ontdek je de didactische principes tijdens een goed muzisch arrangement. Je oefent actief op het beschouwen en creëren in de vier domeinen muziek, beeld, dans en drama. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt inzicht in de opbouw van een muzische activiteit. 

  • Je oefent beschouwen en creëren in de vier domeinen beeld, muziek, dans en drama.
  • Je verkent de didactische principes in een muzische arrangement.  
  • Je denkt na over krachtige onderwijsarrangementen voor beter onderwijs muzische vorming vanuit het nieuwe leerplan en leert deze zelf opbouwen. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing krijg je zicht op de opbouw van een goede muzische activiteit. Je verkent de didactische principes van een muzisch arrangement. Je leert beschouwen en creëren en geeft betekenis aan je muzische werk. We oefenen dit beschouwen en creëren over de vier muzische domeinen heen. Je bouwt zelf een goed arrangement op waarbij muzische  in de focus staat.   

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Bekijk het andere aanbod van Muzische vorming 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Je begrijpt de doelen van het ontwikkelveld muzische ontwikkeling. Je weet wat de bouwstenen betekenen en kent verschillende muzische vaardigheden.   


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.