Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0IDO230013-RKG-1TM Diversiteit binnen RKG: we zetten onze andere bril op

Ieder kind brengt een andere gevulde rugzak mee naar school (andere huidskleur, taal, thuissituatie, talent, levensbeschouwing). Je krijgt in deze sessie concrete suggesties over hoe je met de verscheidenheid in de klasgroep kan omgaan met bertrekking tot RKG. 

Wil je meer weten hoe je met het doel RKlg4: werken vanuit levensbeschouwelijke diversiteit in de kleuterklas aan de slag kan? Wil je vanuit diversiteit je thema’s RKG rijker maken? 

Tijdens dit initiatief oefenen we het koppelen van het doel RKlg4 met de andere ontwikkelthema’s 2 tot en met 5. 

Wil je kennis maken met diverse prentenboeken die je kan koppelen aan Bijbelverhalen en Jezusbeelden, dan is deze sessie een aanrader. 

Doelstellingen:
  • Je oefent om het doel RKlg4 te koppelen aan de andere ontwikkelthema’s. 
  • Je krijgt inzicht in het doel door concreet activiteiten te koppelen aan Jezusbeelden en Bijbelverhalen. 
  • Je krijgt ideetjes om je klas eenvoudig te verrijken met levensbeschouwelijke symbolen en materialen die aansluiten bij de ervaringen van jonge kinderen. 
  • Je krijgt heel wat prentenboeken aangeboden die we kunnen inzetten als ervaring en dit specifiek rond diversiteit. 
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
  • Directie
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Jeverkent het doel RKlg4 en koppelt die aan de ontwikkelthema’s 2 tot en met 5. 

We werken heel wat herkenbare thema’s uit met extra aandacht voor de levensbeschouwelijke diversiteit. 

Je verkent heel wat prentenboeken die we kunnen koppelen aan Bijbelverhalen, Jezusbeelden en rituelen met nadruk op diversiteit voor jonge kinderen. 

Strategie en methode:

De sessie bestaat uit een afwisseling van input en activerende werkvormen. 

Tijdens de sessie worden er concreet voorbeelden gegeven en werken we thema’s uit met de focus op levensbeschouwelijke diversiteit. 

Via prentenboeken met diversiteit als insteek gaan we deze linken aan Jezusbeelden en Bijbelverhalen. 

Bijkomende info:

Voorafgaande de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

De kennis van de doelen is vereist. Het gevolgd hebben van KOEPCBA0IDO230013-RKG-3TM Een kijkje door de ZILL-bril. Godsdienst beleven bij jonge kinderen: de doelen eenvoudig bekeken is daarom wel aangeraden.  


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.