Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0IDO230013-RKG-8TM Werken rond een (jaar)thema in de klas rond godsdienst

Tijdens deze sessie maak je kennis met een jaarthema voor RKG in de (kleuter)school. Tijdens deze nascholing gaan we aan de slag met verschillende thema’s die we verbinden met RKG.

 

Doelstellingen:
  • Je krijgt inzicht in het werken met een jaarthema in de klas.
  • Je oefent de ontwikkelthema’s 2 tot en met 5 bij het uitwerken van thema’s in de klas.
  • Je krijgt inzicht in de 3 impulsen: ervaringen, Jezusbeelden, Bijbelverhalen en rituelen door ze zichtbaar te maken in je thema en je klas.
  • Je maakt kennis met Leeftocht Naomi voor jonge kinderen en oefent op het inzetten in verschillende thema’s.
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
  • Directie
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie bekijk je je thema’s van naderbij met focus op RKG.

Je staat stil bij de verschillende ontwikkelthema’s met aandacht voor de ervaringen, Bijbelverhalen en Jezusbeelden en rituelen.

Je verkent leeftocht Naomi voor jonge kinderen en krijgt de kans om de leeftochten te koppelen aan eigen thema’s.

Je werkt concreet aan thema’s met heel wat materialen die je kan verkennen.

Strategie en methode:

Je krijgt de kans om (enkele)thema’s praktisch uit te werken met de nadruk op ervaringen, Bijbelverhalen, Jezusbeelden en rituelen.We hanteren de ZILL-tool en kijken welke ontwikkelthema’s je kan linken.

Je maakt gebruik van de leeftochten Naomi, de gebedenklapper en praktische materialen die ter beschikking worden aangeboden tijdens de sessie. Je kan ook gebruik maken van eigen leermiddelen van de school: prentenboeken, godsdienstmethodes, bijbels, gebedenklapper;…

Bijkomende info:

Voorafgaande de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

De leerkrachten gaan vooraf enkele thema’s kunnen doorgeven waarrond we dan gaan werken. 

De leerkrachten mogen dan zelf materialen uit hun klas meebrengen die we dan kunnen koppelen.  

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

De kennis van de doelen is vereist. Het gevolgd hebben van KOEPCBA0IDO230013-RKG-3TM Een kijkje door de ZILL-bril. Godsdienst beleven bij jonge kinderen: de doelen eenvoudig bekeken is daarom wel aangeraden.  


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.