Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0DGL230052-08 Databistro en Databistro+ ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Aan de slag binnen de scholengemeenschap (teamgericht)

Tijdens dit initiatief krijg je kans om te leren van het proces dat andere scholen binnen de scholengemeenschap(-pen) lopen in het kader van de Databistro en te leren van de impact die andere scholen op succesvolle leerlingenstromen hebben. Het is mogelijk om bepaalde stappen uit de Databistro op het niveau van scholengemeenschap(-pen) te organiseren. Dan dient de groep deelnemers voldoende groot te zijn. Het een voorwaarde dat alle scholen van de scholengemeenschap(-pen) deelnemen met voldoende deelnemers (inclusief de directeur). Er wordt samen bepaald of er fysiek of digitaal gewerkt wordt. We vragen engagement om samen te streven naar impact op succesvolle schoolloopbanen en willen samen bepalen hoe we dit kunnen monitoren.

Doelstellingen:
 • Je reflecteert over de bevorderende en belemmerende factoren om het reflectieproces van de databistro binnen de school te implementeren
 • Je reflecteert over de analyse van de onderzoeksresultaten
 • Je geeft en ontvangt feedback aan/van de andere deelnemers
 • Eventueel maak je binnen de scholengemeenschap afspraken over de implementatie van dit praktijkonderzoek. 
Doelgroep:

Binnen eenzelfde scholengemeenschap:

 • Onderwijskundige leiders (directeurs en anderen)
 • Medewerkers betrokken bij de aansturing van de onderwijsloopbaan
 • Medewerkers die de datageletterdheid in het lerarenteam versterken
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Via het netwerk kunnen deelnemers over hun proces reflecteren en mekaar versterken. Indien het implementatieproces van het praktijkonderzoek hapert, kan het toch zinvol zijn om te reflecteren met anderen over het gelopen proces. Als je het praktijkonderzoek wel uitvoerde, kan je met anderen nadenken over de conclusies en eventuele verbeteracties.

Strategie en methode:

We werken à la carte en zetten met alle scholen van de scholengemeenschap(-pen) een traject op maat uit met de gerechten van de Databistro. Via engagement van alle deelnemende scholen mikken we op maximale impact op succesvolle schoolloopbanen binnen de scholen van de scholengemeenschap(-pen).

Bijkomende info:

Deze sessie kadert in een hele set extra initiatieven in het kader rond van het traject: Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’ - Schrijf je ook in voor de andere modules!

Voorafgaandelijk zal er een intake gebeuren met de codi of raad van directeurs.

Plaats en Data:

Eigen scholengemeenschap, plaats en moment worden in overleg bepaald.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Deelname van alle scholen van de scholengemeenschap aan de basissessie van Databistro.
 • Elke school van de scholengemeenschap heeft het praktijkonderzoek uitgevoerd en is bereid om de resultaten te delen. Als dit engagement er is, kan besproken worden om bepaalde cruciale sessies op niveau van de scholengemeenschap(-pen) aan te bieden

Voor dit initiatief mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen scholengemeenschap
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.