Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0DGL230052-09 Databistro en Databistro+ ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Mindset van het hele team gericht op succes

We maken steeds meer school in een informatierijke omgeving. Van leerkrachten wordt expliciet verwacht dat zij hun onderwijsleerpraktijk reflecterend benaderen zodat ze kunnen inzetten op praktijken die effectief zijn. Het praktijkonderzoek van de Databistro vormt een belangrijke kans om leerkrachten te betrekken bij iets wat hen erg ter harte gaat: leerlingen goed oriënteren. De impact van de leraar op het al dan niet slagen van een leerling is bijzonder groot (zelfeffectiviteit en collectieve effectiviteit). Hoe kunnen we deze interesse van leerkrachten gebruiken om hen bij dit onderzoek te betrekken? Hoe kunnen we leerkrachten stimuleren om sterker te worden om in te zetten op het succes van élke leerling? Hoe kunnen we leerkrachten inzicht geven in het belang van versterken van hun leerimpact binnen hun onderwijsleerpraktijk?

Doelstellingen:
 • Je exploreert je bakens om na te denken over ‘sterke leerkrachten’, met name die de focus zetten op het leren van élke leerling.
 • Je krijgt inzicht in hoe je leerkrachten bewust maakt van het belang van hun impact op succes via de onderwijsleerpraktijk.
 • Je krijgt inzicht in het belang van de reflecterende onderwijsprofessional.
Doelgroep:
 • Onderwijskundige leiders (directeurs en anderen)
 • Medewerkers betrokken bij de aansturing van de onderwijsloopbaan of professionalisering van collega’s
 • Mentoren
 • Medewerkers die de datageletterdheid in het lerarenteam versterken
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In de sessie ‘Mindset van het hele team gericht op succes’...

 • focus je op de reflectievaardigheden van het lerarenteam.
 • ontwerp je stappen om de reflectievaardigheden te versterken in de zone van naaste ontwikkeling.
 • exploreer je bakens om na te denken over ‘sterke leerkrachten’, met name die de focus zetten op groei.
Strategie en methode:

Je gaat concreet aan de slag om het reflectieproces bij leerkrachten vorm te geven.

Bijkomende info:

Deze sessie kadert in een hele set extra initiatieven in het kader rond van het traject: Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’ - Schrijf je ook in voor de andere modules!

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

De school participeerde aan de basissessie of nam in 2022-23 al deel aan de Databistro.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Impens Kristine
Witters Conny
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 16 oktober 2023 van 15:00 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 16 november 2023 van 09:00 tot 10:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.