Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0DGL230052-12 Databistro+ ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Doorstartsessie

Ondertussen bereikt de onderwijshervorming het vijfde jaar. In het vijfde jaar vallen vaak de meeste studiewissels in de loop van het schooljaar en C-attesten te noteren. Deze vaststelling roept ons op om de reflectie over de leerlingenstromen op school intenser te maken zodat we proactief kunnen inzetten om leerlingen zo snel mogelijk goed te oriënteren. Als je reeds deelnam aan de Databistro in 2022-23, blijft er nog werk op de plank om het onderzoek te verbreden, te verdiepen, het personeel verder te betrekken en het proces verder cyclisch te systematiseren. We brengen in een korte doorstartsessie jullie op de hoogte van de wijzigingen en aanvullingen binnen de Databistro zodat jullie tot snelle keuzes komen om het reflectieproces op school rond succesvolle oriëntering verder uit te bouwen.

Doelstellingen:
 • Je kent de aanvullingen en bijsturingen van het praktijkonderzoek uit de Databistro.
 • Je reflecteert over de volgende stappen om het reflectieproces op school te versterken.
 • Je kan het belang van dit onderzoek argumenteren aan het lerarenteam.
 • Je krijgt inzicht in de reeds bestaande en nieuwe ondersteuningsmogelijkheden die we aanbieden om een nascholingstraject op maat samen te stellen.
Doelgroep:
 • Onderwijskundige leiders (directeurs en anderen)
 • Medewerkers betrokken bij de aansturing van de onderwijsloopbaan
 • Medewerkers die de datageletterdheid in het lerarenteam versterken
 • Leerkrachten die hun datageletterdheid via onderzoek over leerlingenstromen willen versterken

De scholen die deelnemers naar de doorstartsessie sturen namen in 2022-23 reeds deel aan de Databistro

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In de doorstartsessie...

 • exploreren we het de aanvullingen en bijsturingen van het praktijkonderzoek uit de Databistro.
 • verkennen we de mogelijke stappen van het reflectieproces op school en het ondersteuningsaanbod binnen het traject.

Concrete onderzoeksvragen:

 1. In welke mate is de advisering na het tweede jaar correct?
 2. In welke mate zijn de basisopties in het tweede jaar evenwaardig?
 3. In welke mate is de perceptie van de studierichtingen in de tweede en derde graad evenwaardig?
 4. In welke mate was de inschatting in de loop van het eerste trimester in het derde en/of vierde in 2022-23 juist?
 5. Welke studierichtingen van de tweede graad zijn gevoeliger voor heroriëntering tussen het derde en het vierde jaar of tussen het vierde en vijfde jaar?
 6. In welke mate zijn de leerlingen die doorstromen even succesvol dan de leerlingen die instromen?

We intensifiëren de werking van de dataconsults en voorzien nog meer technische ondersteuning. We leggen verder ook meer accent op hoe leerkrachten kunnen betrokken worden in het reflectieproces.

Strategie en methode:

We kiezen voor een voorgestructureerd praktijkonderzoek. Je kan dit verder schooleigen maken of snelheid maken door aan de slag te gaan met het voorstel. Op het einde van de sessie voorzien we de mogelijkheid om in een breakoutroom met anderen uit te wisselen. Dit laatste is facultatief.

Bijkomende info:

We zijn graag op de hoogte van de scholen die met het praktijkonderzoek van de Databistro aan de slag gaan. De handigste manier is om tijdens deze sessie even samen met ons doorheen de wijzigingen te fietsen binnen de Databistro. We nodigen jullie uit om via dataconsults jullie proces met ons te delen en samen stappen te bedenken in de zone van jullie naaste ontwikkeling.

We nodigen jullie uit om via dataconsults+ (of als die datum niet past de gewone dataconsults) (telkens doorklik naar passende fiche) jullie proces ……. Deze sessie kadert in een hele set extra initiatieven in het kader rond van het traject: Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’ - Schrijf je ook in voor de andere modules!

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Het kan een idee zijn om andere mensen gewoon de basissessie te laten volgen, zodat ze het volledige verhaal daar meekrijgen. Om de doorstartsessie vlot te volgen, is het nodig dat je al deelnam aan de Databistro.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Impens Kristine
Witters Conny
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 september 2023 van 09:00 tot 10:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 26 september 2023 van 15:00 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.