Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-19 Verdiepende vorming: hoe werken met ouders omtrent relaties en seksualiteit?

Deze verdiepende vorming is zowel gericht naar medewerkers van scholen als van internaten De samenlevingscontexten van een school en een internaat bieden dagdagelijks kansen en uitdagingen om kinderen en jongeren op een informele manier te leren omgaan met relaties en seksualiteit. Deze vorming wil tools aanreiken om ook met ouders aan de slag te gaan met betrekking tot dit thema.

Doelstellingen:
 • Je krijgt meer inzicht in de positie en de diversiteit van ouders
 • Je leert ouders betrekken bij het vormgeven van een visie en beleid met betrekking tot fysieke en seksuele integriteit.
 • Je krijgt inzicht in de barrières, de weerstand en de ruis die je kan ervaren in samenwerking en communicatie met ouders.
 • Je krijgt tools om in te zetten om de relatie met de ouders te optimaliseren.
 • Je krijgt de kans om te oefenen op basis van eigen praktijk.
 • Je maakt de vertaling naar je eigen internaat.
Doelgroep:
 • opvoeders
 • directies
 • leerkrachten
 • beleidsmedewerkers
 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Visie- en beleidsontwikkeling met betrekking tot fysieke en seksuele integriteit, ouderbetrokkenheid en -participatie, omgaan met weerstand, psycho-educatie voor ouders…

Strategie en methode:

Kennisverwerving: overbrengen kennis via presentatie, tekst
Attitudes vormen: opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies rondom dit thema bespreken
Vaardigheden aanleren: communicatievaardigheden en toepassen methodieken via interactieve werkvormen
Emoties leren hanteren: omgaan met gevoelens, emoties of emotionele ervaringen
Steun vinden: alle bronnen, mensen, procedures kennen die kunnen helpen in een situatie

Bijkomende info:

Als je een situatie hebt ervaren in je school of internaat met betrekking tot dit thema in contact met ouders, dan mag je dit op voorhand bezorgen aan: mieke.verbeek@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vandries Tom
Verbeek Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 19 maart 2024 van 10:00 tot 14:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.