Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPPER0PEB230205-05 Vorming evaluatoren - Module 2 - Werkwinkel 3: coaching: de evaluator als eerste begeleider

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en bestuursleden die als evaluator worden aangesteld.

Doelstellingen:

Na het doorlopen van 2 modules heb je de opleiding genoten die verwacht wordt van een “evaluator”

Doelgroep:

We richten ons vanaf schooljaar 23-24 vooral op:

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. (art. 47ter, § 7, 1ste lid DRP) Die verplichting betekent echter niet dat je niet als evaluator aangeduid kunt worden als je nog geen opleiding gevolgd hebt. Ben je als evaluator aangeduid, dan moet je binnen de twee jaar na je aanduiding een opleiding tot evaluator succesvol afgerond hebben. Was je al vóór 1 september 2021 als evaluator aangeduid en heb je nog geen opleiding gevolgd, dan heb je daarvoor de tijd tot 1 september 2023. (art. 47ter, §7, 1ste lid DRP). Wie twee jaar na aanstelling tot evaluator nog geen opleiding afgerond heeft, kan niet evalueren. Meer informatie: zie Functiebeschrijving, functioneringsgesprekken en evaluatie of raadpleeg de PRO.site.
 
Het gehele opleidingstraject beslaat 2 halve dagen en bevat de volgende modules: 
 • Module 1: juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren (halve dag) - schrijf je in
  De decretale bepalingen omtrent het traject van functioneren en evalueren zullen in deze module grondig worden toegelicht. Komt o.a. aan bod: wie kan optreden als evaluator, waarover kun je algemene afspraken maken in het lokaal onderhandelingscomité, hoe stel je een decretaal correcte functiebeschrijving op, waarop moet je letten bij het voeren van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken, hoe maak je een evaluatieverslag op, hoe verloopt een procedure voor het college van beroep …
 • Module 2: werkwinkels (halve dag)
  Elke deelnemer kiest één werkwinkel uit de vijf aangeboden thema’s. Elke deelnemer kiest het moment dat het best pas. Om de interactie te maximaliseren is het juist verrijkend dat de deelnemers vanuit verschillende regio’s, achtergronden … kunnen aansluiten. 
  • Werkwinkel 1: het juiste gesprek op het juiste moment - Schrijf je in
   Je kan verschillende soorten van gesprek onderscheiden, kent de specifieke kenmerken en weet op welk moment je welk gesprek moeten voeren. Je maakt kennis met functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, reflectiegesprek, feedbackgesprek, slechtnieuwsgesprek, coachingsgesprek …
   Je bent in staat verschillende gesprekstechnieken te hanteren.
  • Werkwinkel 2: informatiebronnen voor een kwaliteitsvol evaluatiegesprek Schrijf je in
   Je verwerft / verfijnt inzichten in de achterliggende referentiekaders die we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen als kompas gebruiken.
   Je kent de belangrijkste bronnen i.f.v. een functionerings- en evaluatietraject.
   Je weet hoe die bronnen aan te wenden om te evolueren naar een (meer) ontwikkelingsgerichte leergemeenschap.
   Je bent je bewust van de deontologische aspecten bij het omgaan met gevoelige informatie
  • Werkwinkel 3: coaching: de evaluator als eerste begeleider Schrijf je in
   Je weet wat een coachende houding omvat.
   Je verkent het spanningsveld tussen coaching en evaluatie.
   Je leert coachingsvaardigheden aan.
   Je maakt kennis met diverse coachingsmodellen 
  • Werkwinkel 4: loopbaanbegeleiding: groeien in je loopbaan Schrijf je in
   Je ziet in hoe een sterk loopbaanbeleid je personeelsleden blijvend kan motiveren.
   Je kent de juridische en organisatorische mogelijkheden om de vlakke loopbaan te doorbreken.
   Je kan een gedragen loopbaanbeleid opzetten.
   Je kan je personeelsleden kansen bieden, uitdagen en ondersteunen om te groeien in hun loopbaan.
  • Werkwinkel 5: functioneren en evalueren vanuit goed werkgeverschap - schrijf je in
   Het evalueren van de prestaties van je personeelsleden is niet evident en wordt in zowel de publieke sector als de privésector soms gezien als tijdsverlies. Vanuit het perspectief van goed werkgeverschap willen we je ervan proberen te overtuigen dat aandacht voor evalueren op basis van prestaties je school, centrum voor volwassenenonderwijs of internaat ten goede komt en helpt om een sterk(e) (visie op) personeelsbeleid op te zetten.
Strategie en methode:

Om het certificaat te behalen volg je twee individugerichte sessies binnen een schooljaar. Je neemt deel aan een theoretische sessie (regelgevend kader) en daarnaast ook een meer praktijkgerichte sessie. Voor de praktijkgerichte sessies kan je kiezen uit:

Je schrijft je apart in voor elke module.

Bijkomende info:

De certificaten worden op het einde van het schooljaar uitgereikt aan alle nieuwe leidinggevenden die het traject volledig afgerond hebben.

Prijssetting individugericht traject "Evaluatoren"

 • Dit initiatief bestaat uit 2 sessies, kostprijs € 60,00/sessie/persoon

Alle deelnemers aan de directeursopleiding basisonderwijs (Profs) en secundair onderwijs (CVA), ook in het verleden, kunnen deze opleiding inroepen om aan de nieuwe decretale verplichting te voldoen. De toekomstige directeursopleidingen werden daartoe inhoudelijk afgestemd met de vorming evaluatoren. Voor wie lang geleden Profs of CVA volgde, is een actualisering wenselijk en raden we aan onze nieuwe vorming te volgen gezien de gewijzigde regelgeving. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je schrijft je 2 keren in voor 2 sessies! Pas na deelname aan 2 sessies wordt op het einde van van het schooljaar het certificaat uitgereikt.

We vatten hieronder samen hoe en waar je kan inschrijven:

Sessies worden ingericht vanaf minimum 15 deelnemers.


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Decavel Marijke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 24 oktober 2023 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 5 december 2023 van 19:00 tot 22:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 16 november 2023 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.