Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL240030-08 Continuüm van zorg - handicapspecifieke expertise. Lerend netwerk: doelgroep leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) of ernstig verstandelijke beperking (EVB)

We vormen een netwerk rond de doelgroep leerlingen met ernstig verstandelijke (EVB) en ernstig meervoudige beperkingen (EMB). De rode draad doorheen het traject dit schooljaar is kwaliteitsvol onderwijs aan de doelgroep. We bekijken wat de drie focussen HPW, begrijpen van gedrag en zicht krijgen op behoeften, voor deze doelgroep betekenen. We vertrekken in de voormiddag telkens vanuit een inhoudelijke insteek. Door reflectie hierover maken we de koppeling naar onze eigen school- en klaspraktijk. Het netwerk is een plek waar teamleden thuis kunnen komen.
De namiddag reserveren we voor intervisie over eigen leervragen en uitwisselen van materialen. (facultatief op dag 1 en 2 online)

Doelstellingen:
 • Kennis uitbreiden door het bespreken en delen van theoretische kaders, werkwijzen en methodes.
 • Inzetten op ontwikkeling van handelingsplanning i.f.v. de specifieke eigenheid van de doelgroep.
 • Mekaar inspireren en verrijken door het uitwisselen van info, ideeën, materialen en ervaring.
Doelgroep:
 • Alle teamleden die met de doelgroep werken en bereid zijn om ervaringen, kennis en materialen te delen.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanuit een inhoudelijke sessie in de voormiddag zoeken we samen antwoorden op volgende vragen:

 • Wie zijn onze leerlingen?
 • Wat hebben zij nodig?
 • Hoe ga ik in interactie met onze leerlingen?
 • Wat zijn onderliggende behoeften achter hun gedrag?
 • Hoe organiseer ik mijn onderwijs zodanig dat zij optimale ontwikkelkansen krijgen?
 • Wat heb ik nodig als begeleider van deze doelgroep?
 • Waar loop ik tegenaan?
 • Wat verwacht ik van mijn collega’s?
 • Hoe kunnen we mekaar inspireren en versterken?

's Namiddags organiseren we intervisie rond een specifiek thema in kleine groep. Online is dit facultatief.
Op vraag organiseren we schoolbezoeken en een bijkomedne sessie rond een bepaald subthema.

Strategie en methode:

We starten elke sessie met een verbindend moment: we creëren daarbij ruimte om ervaringen en bezorgdheden met mekaar te delen.

Vanuit een inhoudelijke sessie tijdens de voormiddag zoomen we in op de SOOB van onze leerlingen.

Tijdens intervisie koppelen we de inhoud aan onze begeleidersstijl en onze praktijk.

We zetten tenslotte in op intervisie en het uitwisselen van leervragen, ervaringen, materialen, tips & tricks.

Bijkomende info:

We gaan uit van basiskennis over de doelgroep. Heb je geen basiskennis, volg dan de module "Continuüm van zorg - handicapspecifieke expertise. Basiskennis doelgroep leerlingen met verstandelijke beperking en/of ernstige ontwikkelingsvertraging (type 2 - EMB)"

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie inschrijft, engageert zich naar de groep en probeert zo veel mogelijk aanwezig te zijn. Wie door omstandigheden toch verhinderd is, verwittigt de contactpersoon van het netwerk.
Er is een deelplatform waarop de presentatie en gebruikte materialen geplaatst worden. Wie niet aanwezig kon zijn, kan deze daar raadplegen. Op dit platform kan je ook veilig materialen delen.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 16 oktober 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Van Schelvergem Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen
(Kaart)
 • Reeks 1:
  • maandag 21 oktober 2024
   Online sessie (kaart)
   van 09:15 tot 11:45
  • maandag 17 februari 2025
   Online sessie (kaart)
   van 09:15 tot 11:45
  • dinsdag 20 mei 2025
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.