Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-RKG-2TM Bijbelverhalen in de klas: een verteltas met een Bijbelverhaal voor jou!

Wil je meer weten over hoe je concreet prentenboeken kan koppelen aan Bijbelverhalen bij jonge kinderen? Wil je zelf een Bijbelse verteltas maken voor in de klas? Wil je extra inzetten op prentenboeken als opstap naar Bijbelverhalen?

Wil je meer weten over hoe je concreet prentenboeken kan koppelen aan Bijbelverhalen bij jonge kinderen? Wil je zelf vanuit een prentenboek een thema rond godsdienst laten leven in de klas? Wil je ervaringen, Bijbelverhalen, Jezusbeelden en gebedjes vanuit je prentenboek koppelen aan de doelen RKG?

Wil je je boekenhoek eens bekijken vanuit de koppeling met Jezusbeelden en Bijbelverhalen?

Dan is deze sessie beslist een aanrader voor jou.

Doelstellingen:
  • Je raakt meer vertrouwd met het werken met Bijbelverhalen.
  • Je oefent op het ‘vertalen’ van de Bijbelverhalen om ze daarna in te zetten bij jonge kinderen.
  • Je leert een Bijbelverhaal koppelen aan ervaringen en rituelen en gaat op zoek naar eenvoudige materialen om Bijbelverhalen te verankeren bij jonge kinderen.
  • Je oefent om prentenboeken te koppelen aan de doelen RKG.
  • Je leert een prentenboek koppelen aan ervaringen, Bijbelverhalen en rituelen en gaat op zoek naar eenvoudige materialen om het prentenboek te verankeren bij jonge kinderen.
  • Je leert Bijbelse taal te hanteren bij jonge kinderen.
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We verkennen het doel RKLg3 waarbij we inzetten op het verkennen, verdiepen en verwerken van Bijbelverhalen. We koppelen de ontwikkelthema’s 2 tot en met 5 met de insteek op Bijbelverhalen en Jezusbeelden.

We werken aan de hand van een kijkwijzer heel concreet een of meer Bijbelverhalen uit. Je verkent heel wat prentenboeken die we kunnen koppelen aan Bijbelverhalen, Jezusbeelden en rituelen.

Je koppelt de ontwikkelthema’s 2 tot en met 5 aan de prentenboeken. Je werkt aan de hand van een kijkwijzer heel concreet een (enkele) prentenboek(en) uit.

Strategie en methode:

Je krijgt de kans om aan de hand van een kijkwijzer enkele Bijbelverhalen uit te werken. Je gaat het Bijbelverhaal verkennen, beleven, verdiepen en verwerken.

We gaan ervaringen, gebedjes en rituelen koppelen aan de Bijbelverhalen. Je gaat naar huis met een verteltas met een uitgewerkt Bijbelverhaal. Je verkent heel wat prentenboeken die we koppelen aan Bijbelverhalen, Jezusbeelden en rituelen.

Je werkt aan de hand van een kijkwijzer heel concreet een (enkele) prentenboek(en) uit.

Bijkomende info:

Voorafgaand aan de sessie zal er duidelijk op maat van het team afgesproken worden welke (deel)sessie er zal gegeven worden. Na de sessie kan er dan nog verder gewerkt worden via 2 begeleidingssessies. Deze kunnen aansluiten op de gegeven sessie, verdiepend zijn, in een kernteam, op de klasvloer of digitaal aangeboden worden. De 2 begeleidingssessies zijn enkel als er ingeschreven wordt met een individuele school, niet voor een scholengemeenschap. Voorafgaand aan de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

De leerkrachten mogen een eigen prentenboek meebrengen. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

De kennis van de doelen is vereist. Het gevolgd hebben van KOEPCBA0DLP240061-RKG-1TM Godsdienst en ZILL, hoe zit dat? is daarom wel aangeraden.  


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.