Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Vormingsfonds directeurs

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding vindt u hier

Hieronder vindt u de lijsten van de opleidingen die in aanmerking komen voor een trekkingsrecht van het vormingsfonds directies voor het werkjaar 2013-2014.

Artikel 2/1, §1 van het BVR van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs stelt dat het voor 2009 vastgelegde maximale bedrag van € 1500 jaarlijks geïndexeerd wordt volgens de evolutie van de gezondheidsindex.

Dit levert de onderstaande evolutie van het  bedrag per directeur op:

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
gezondheidsindex januari 111,45 111,36 114,38 118,25 120,00
Maximaal bedrag per directeur en per instapjaar    € 1 500,00    € 1 498,79    € 1 539,43    € 1 591,52    € 1 615,07
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.