Aanmelden
Laden…

Even geduld...
Vraaggestuurde nascholing

Wilt u voor uw school, instelling of organisatie een project uitwerken? Wenst u een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven bijvoorbeeld op het algemeen pedagogisch-didactische vlak of ICT-kennis? Heeft u andere specifieke wensen rond professionaliseren? Laat het de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) weten.

U kunt uw vraag in algemene of specifieke termen formuleren.

Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan uw behoeften voldoet. Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij u op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen.

Voor algemene initiatieven wordt de kostprijs per vraag vastgelegd en afgesproken. De kostprijs wordt per sessie berekend, vermeerderd met de verplaatsingsonkosten van de nascholer en de administratiekosten voor het beheren van het dossier.

Voor verdere informatie neemt u contact op met Marleen Decuyper (marleen.decuyper@vsko.be), de coördinator van DNI.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.