Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/13-mod 1.2 Team Een verkenning van relevante databronnen (Mijn Onderwijs / Dataloep) voor het schoolbeleid.

Doelstellingen:

 De deelnemers ...

  • oefenen in het selecteren van databronnen en indicatoren in functie van het eigen schoolbeleid;
  • leren databronnen aangereikt door de overheid (instellingsprofielen, platform ‘Mijn onderwijs’ en de nieuwe tool ‘dataloep’) lezen en denken hierbij na over de keuze van geschikte referentiegroepen voor hun instellingen;
  • leren data interpreteren en worden gestimuleerd om te reflecteren over beleidsmatig datagebruik;
  • maken kennis met een onderzoekscyclus als kader om systematisch data te gebruiken.
Doelgroep:

Schoolleiding en beleidsondersteunend personeel

Aanbieder: Dienst Identiteit en kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het kort traject bestaat minstens uit een intake en 2 schoolsessies van 3 uur. In enkele sessies gaan we met een team aan de slag. Er is korte instructie, maar de focus ligt op het lezen en interpreteren van de schooleigen data en de betekenis hiervan voor het schoolbeleid. Tussen de sessies kan er een werkopdracht gegeven worden.

Deelname aan de studiedagen ‘De gereedschapskist van onderzoekende professionals’ door minstens twee personen is sterk aan te bevelen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelname aan de studiedagen ‘De gereedschapskist van onderzoekende professionals’ door minstens twee personen is sterk aan te bevelen.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.