Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/13-mod 1.3 Team Met een datateam een schooleigen thema onderzoeken

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • komen tot een focus voor het traject op basis van prioriteiten in de school;
  • formuleren relevante onderzoeksvragen in het kader van het gekozen thema;
  • plannen de dataverzameling en analyse in functie van de onderzoeksvragen;
  • bespreken en interpreteren  de onderzoeksresultaten;
  • formuleren beleidsopties en eventueel concrete doelstellingen;
  • verkennen oorzaken en mogelijke acties;
  • communiceren naar anderen (intern, eventueel ook extern).
Doelgroep:

Datateams bestaande uit schoolleiding, geïnteresseerde leerkrachten, ICT medewerkers, …

Aanbieder: Dienst Identiteit en kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het intensief traject bestaat uit een intake, de plenaire studiedagen (zie module 3.1) en 4 schoolsessies van 3 uur. In deze sessies gaan we met een team aan de slag. Heel concreet is het de bedoeling om beschikbare databronnen (o.a. databundels en instellingsprofielen) te verkennen, een focus te vertalen in onderzoeksvragen, de geschikte data te selecteren, kritisch te evalueren, te analyseren, te interpreteren en conclusies te trekken in termen van beleidsopties voor de school. Tussen de sessies kan er een werkopdracht gegeven worden.

Deelname aan de studiedagen ‘De gereedschapskist van onderzoekende professionals’ door minstens twee personen is verplicht.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelname aan de studiedagen ‘De gereedschapskist van onderzoekende professionals’ door minstens twee personen is verplicht.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (3 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.