Aanmelden




Laden…

Even geduld...

9/16/13-mod 2.1 Team IDP hanteren als hefboom voor datagebruik

Doelstellingen:

De deelnemers...

  • verbreden hun visie op verantwoord datagebruik door – naast de IDP-resultaten – ook andere databronnen te hanteren, lezen en interpreteren;
  • hiervoor maken ze kennis met andere databronnen (alle informatie die op een school afkomt) en leren deze ook hanteren;
  • komen vanuit IDP-resultaten tot inzetten van verschillende methodieken op vlak van datagebruik;
  • onderschrijven het belang van datagebruik op lerarenniveau en de rol van de leraar in deze (het IDP-verhaal moet een verhaal van het geheel schoolteam worden).
Doelgroep:

teams basisonderwijs die deelgenomen hebben aan het IDP-traject 2015-2016

Aanbieder: Dienst Identiteit en kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit traject bestaat uit een intake, de plenaire studiedagen (zie module 3.1) en minstens 2 schoolsessies. In enkele sessies gaan we met een team aan de slag. Er is korte instructie, maar de focus ligt de oefeningen en het delen van ervaringen. Tussen de sessies kan er een werkopdracht gegeven worden.

Deelname aan de studiedagen ‘De gereedschapskist van onderzoekende professionals’ door minstens twee personen is verplicht

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelgenomen hebben aan het IDP-traject 2015-2016

Deelname aan de studiedagen ‘De gereedschapskist van onderzoekende professionals’ door minstens twee personen is verplicht.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (7 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.