Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/13-mod 3.1 Ind Studiedagen 'De gereedschapskist van een onderzoekende professional: datageletterdheid en onderzoek'

Doelstellingen:

In deze tweedaagse studiedag willen we je tools aanreiken om te groeien als onderzoekende professional. We willen een gereedschapskist aanreiken met principes, begrippen en technieken die je in je praktijk (als leidinggevende, als leerkracht, als begeleider, etc.) kan inzetten. Deze gereedschapskist kan je gebruiken in praktijkonderzoek, in de kwaliteitsontwikkeling op beleidsniveau, etc. We focussen niet alleen op cijfers en statistieken, ook het gebruik van kwalitatieve data (documenten, observaties, etc.) komt aan bod. De inhoud van de studiedagen is generiek en toepasbaar in verschillende onderwijscontexten (basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs). 

Doelgroep:

In de voormiddag gaan we in op enkele algemene begrippen, principes en technieken relevant voor iedereen die wil groeien als onderzoekende professional en wil werken aan een onderzoekende school (directies, middenkader, leerkrachten, pedagogisch begeleiders, etc.). Er is geen voorkennis of ervaring vereist.

De facultatieve werkwinkels zijn gericht op personeelsleden met als opdracht het uitvoeren van (kleinschalig) onderzoek: het verzamelen (werkwinkel 1) en analyseren van data (werkwinkel 2).

Aanbieder: Dienst Identiteit en kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens twee studiedagen (namiddagsessies/werkwinkels zijn facultatief) zetten we de deelnemers aan het werk in groepen. Deze groepen kunnen bestaan uit deelnemers uit dezelfde school of van verschillende scholen. We maken gebruik van verschillende werkvormen. We maken gebruik van plenaire instructie en toelichting, afgewisseld met interactieve oefeningen aan de hand van casussen en voorbeelden uit verschillende onderwijscontexten.

VOORMIDDAG DAG 1:

 • We gaan in op het belang van het ontwikkelen van datagebruik op een verantwoorde manier: Wat zijn mogelijkheden van datagebruik en wat zijn valkuilen?
 • We verkennen kort enkele belangrijke principes i.v.m. privacy in het gebruik van data.
 • We verkennen de verschillende stappen binnen de gehanteerde onderzoekscyclus en de verschillende vormen en principes van kwalitatief en kwantitatief datagebruik.
 • We gaan in op enkele principes om de kwaliteit van data te evalueren en te verbeteren. We  oefenen en reflecteren aan de hand van voorbeelden.
 • We maken kennis met de drie belangrijkste bronnen voor voor referentiewaarden en reflecteren op de inzetbaarheid in specifieke voorbeelden.
 • We oefenen en reflecteren over het benoemen van meetniveau's en het gebruik hiervan.
 • We gaan in op het belang van triangulatie in de verbetering van de kwaliteit van praktijkonderzoek.

FACULTATIEVE WERKWINKEL DAG 1: INSTRUMENTONTWIKKELING

We gaan in op enkele belangrijke aandachtspunten in het het verzamelen van data aan de hand van vragenlijsten, interviews, en observaties. We passen deze principes toe op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en de evaluatie van eigen instrumenten.* Voor een vlot verloop van deze werkwinkel vragen we een eigen vragenlijst mee te nemen.

VOORMIDDAG DAG 2:

 • We gaan in op de belangrijkste relevante manieren om data te analyseren en te visualiseren en verkennen de bruikbaarheid en de toepasbaarheid van deze technieken.
 • We behandelen enkele relevante basisbegrippen uit de beschrijvende statistiek: gemiddelde, standaarddeviatie, frequentie, proportie, kwartiel, percentiel, mediaan, bereik.
 • We oefenen in het toepassen van kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken: een gemiddelde en standaarddeviatie gebruiken, categorieën formuleren om een kwalitatieve onderzoeksvraag te beantwoorden, etc.
 • We oefenen in het interpreteren van beperkte kwantiatieve en kwalitatieve analyses.
 • We reflecteren over de zin en onzin van conclusies op basis van data.

FACULTATIEVE WERKWINKEL 2: DATAVERWERKING IN EXCEL

De deelnemers oefenen in het uitvoeren van enkele relevante bewerkingen in Excel. We oefenenen vooral in  het gebruik van draaitabellen en het berekenen van beschrijvende statistische maten. * Voor een vlot verloop van deze werkwinkel vragen we een opgeladen laptop mee te nemen waarop Excel werd geïnstalleerd. Het cursusmateriaal is ontwikkeld voor Excel 2013 in Windows.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: de Bilde Jerissa
Goethals Nele
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
ViCOG Gent (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 8 november 2016 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 8 december 2016 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 10 november 2016 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • dinsdag 13 december 2016 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.