Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/13-mod 3.2 Ind Studiedag 'Naar een systematiek voor de toekomst'

Doelstellingen:

Op deze studiedag willen we de deelnemers samenbrengen rond de vraag: "Hoe kan je in de school in de toekomst systematisch(er) aan de slag  met data?".

Doelgroep:

Deze studiedag is gericht op deelnemers die reeds (beperkte) ervaring met datagebruik hebben, alsook pedagogisch begeleiders.

Aanbieder: Dienst Identiteit en kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
  • We maken kennis met enkele principes bij het creëren van een datavriendelijke schoolcultuur. Aan de hand van reflectieoefeningen bekijken we hoe je een datavriendelijke cultuur kunt stimuleren binnen de eigen schoolwerking.
  • We geven toelichting over het platform Mijn Onderwijs en hoe dit in de toekomst verder zal evolueren.
  • We reflecteren over de inzetbaarheid van academisch onderzoek in de eigen werking.
  • We verkennen verschillende mogelijkheden om effecten op schoolniveau in kaart te brengen.
Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 23 mei 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: de Bilde Jerissa
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 30 mei 2017 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.