Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/13-mod 1.1 Team Het onderzoekende bestuur: ondersteuning van kwaliteitsbeleid in besturen.

Doelstellingen:

De deelnemers...

  • onderschrijven het belang van datagebruik op bestuursniveau en de verantwoordelijkheid van het bestuur in deze;
  • reflecteren op de visie over verantwoord datagebruik ontwikkelen m.i.v. omgaan met privacygevoelige informatie;
  • leren databronnen aangereikt door de overheid (instellingsprofielen, databundels op het platform ‘Mijn onderwijs’ en de nieuwe tool ‘dataloep’) lezen en interpreteren; ze reflecteren over de keuze van geschikte referentiegroepen voor hun instellingen;
  • maken kennis met andere bronnen: vanuit het LOP, kruispuntenbank, databank justitie, VDAB, buurtmonitor, … en worden uitgenodigd om zelf op zoek ze gaan naar relevante data die in hun buurt voor handen zijn.

We stimuleren

  • de reflectie om data beleidsmatig in te zetten; samenwerking tussen het bovenschools niveau en de eigen instellingen enerzijds door – daar waar nodig – beroep te doen op de deskundigheid van personeelsleden (bv. ondersteuning van een deskundige directie, leerkracht, … bij het lezen en interpreteren van data) en anderzijds door meer betrokken te zijn bij het datagebruik in hun instellingen
Doelgroep:

Besturen

Aanbieder: Dienst Identiteit en kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op 5 locaties wordt een plenaire sessie gegeven waarin instructie afgewisseld wordt met oefening en reflectie.

Optioneel kunnen de individuele besturen een sessie op maat aanvragen om de inhouden te verdiepen en/of aan de slag te gaan met eigen databronnen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (7 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.