Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/13-mod 2.2 Team Praktijkonderzoek: in professionele leergemeenschappen de eigen praktijk onderzoeken

Doelstellingen:

De leerkrachten...

  • maken kennis met de cyclus van praktijkonderzoek;
  • optimaliseren de eigen praktijk vanuit een reflectieve houding;
  • reflecteren over hun eigen praktijk en doorlopen hiervoor de cyclus van praktijkonderzoek;
  • verwerven vaardigheden om de eigen onderzoeksvragen te verfijnen, data te verzamelen en analyseren, en te komen tot resultaten en besluiten voor de eigen praktijk;
  • delen hun ervaringen en leren van elkaar binnen een kleine groep (5 tot 7 leraren) waarin ze de kenmerken van een professionele leergemeenschap trachten te integreren.
Doelgroep:

Leraren basisonderwijs, buitengewoon en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs

Aanbieder: Dienst Identiteit en kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit traject bestaat uit een intakegeprek en 6 sessies per team van 5 à 7 leerkrachten. In drie sessies gaan we binnen een team van start met een korte instructie, maar de focus ligt de oefeningen en het delen van ervaringen. Tussen de sessies kan er een werkopdracht gegeven worden.

Om dit traject alle kansen te geven is betrokkenheid van directie aanbevolen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 7 sessie(s)
Voorwaarde:

Om dit traject alle kansen te geven is betrokkenheid van directie aanbevolen.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 700,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.