Aanmelden
Laden…

Even geduld...

86167-mod 1 Ontmoetingsavonden internaatsbesturen en beheerders ‘Kwaliteitsontwikkeling internaten’

Doelstellingen:
 • Kennismaking met het kwaliteitstraject voor internaten
 • Voorstelling van het pedagogisch kader internaten
 • Uitwisseling over de uitdagingen van beheerder en bestuur om een kwalitatieve uitbouw van internaatswerking te realiseren
Doelgroep:

Internaatsbesturen/contactpersonen internaten en beheerders

Aanbieder: Team internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Internaten komen tegemoet aan heel wat noden in de samenleving dankzij de troeven die zij bieden: structuur en warmte, opvoedingsondersteuning, leercoaching, werken aan sociale vaardigheden, bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Toch staan zij voor heel wat uitdagingen. De toenemende zorgvragen, de nood aan individuele begeleiding en de realiteit van de soms beperkte omkadering nopen ons ertoe na te denken over wat wij willen en kunnen aanbieden en hoe we dit waarmaken. Hoe profileren wij ons als internaat naar de toekomst toe? Vanuit een gezamenlijk pedagogisch kader internaten willen we op de regiovergaderingen van beheerders volgend schooljaar samen nadenken en praktijkervaringen uitwisselen over hoe het internaat zijn kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en kwaliteitsontwikkeling kan gestalte geven.

Aangezien het werken aan dit kwaliteitstraject een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van bestuurders en beheerders nodigen wij de bestuurders/contactpersonen internaat en de beheerders samen uit op een regionale ontmoetingsavond. Wij willen hierbij inzetten op de uitbouw van een kwaliteitsvolle samenwerking tussen bestuur en beheerder. Wat is onze grootste uitdaging naar de toekomst toe en hoe kunnen we hier samen werk van maken?

Strategie en methode:

Voordracht en interactieve uitwisseling

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Dingenen Anja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Educa - Internaat (Inschrijven afgesloten)
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 6 december 2016 van 19:30 tot 21:30
Sint-Pietersinstituut Internaat (Inschrijven afgesloten)
Koning Albertlaan 70
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 1 december 2016 van 19:30 tot 21:30
Internaat Sint-Aloysius / Peda (Inschrijven afgesloten)
Kolveniersvest 24
2500 Lier (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 29 november 2016 van 19:30 tot 21:30
KaSOH Kindsheid Jesu Sint-Jozef Internaat (Afgelast)
Kempische Steenweg 400
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 5 december 2016 van 19:30 tot 21:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.