Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316J-ind Nationale dag van de beheerder: - Kwaliteitstraject ‘Groeien doen we samen!'

Doelstellingen:
 • kennismaken met het pedagogisch kader voor internaten
 • het pedagogisch kader als inspiratiebron zien bij de uitwerking van het pedagogisch project van het eigen internaat en de uitbouw van de eigen, concrete internaatswerking
 • inzicht verwerven in hoe kwaliteitsontwikkeling kan geïmplementeerd worden in de internaatswerking
 • voorbereiden regionale studiedagen met opvoeders
 • uitwisselen good practices van het secundaire proces
 • komen tot een persoonlijk actieplan
Doelgroep:

Beheerders van de vrije internaten

Aanbieder: Team internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanuit het Team internaten i.s.m. de Beheerderscommissie is een traject rond kwaliteitsontwikkeling opgestart. We zetten daar in op twee niveaus: kwaliteitsontwikkeling op niveau van de primaire processen (voor de opvoeders, aangestuurd door de beheerder) en op niveau van de secundaire processen (voor de beheerder). We gaven reeds een introductie hierrond op de regionale beheerdersvergaderingen.

Vooreerst laten we beheerders kennismaken met het pedagogisch kader internaten. Dit is een algemene, gedragen visie van wat wij onder goede internaatwerking verstaan. Deze visietekst werd vooraf besproken met interne medewerkers, met opvoeders, met de  beheerderscommissie en de adviesraad internaten en ook met ouders. Dit kader wil inspiratie aanreiken aan de internaatteams om hun eigen pedagogisch project aan af te toetsen en hun concrete werking op af te stemmen.

We hebben reeds op de regionale beheerdersvergaderingen gesproken over kwaliteitsontwikkeling en daar een aantal basisbegrippen geduid.

Beheerders sturen de primaire processen aan (het pedagogische werk met de internen in de leefgroep), maar faciliteren ook een goede werking van het internaat. Dat zijn de secundaire processen.

In de namiddag van de Dag van de beheerder willen we graag met elkaar delen hoe beheerders faciliterend werken. Dit verschilt immers van internaat tot internaat.

Dan willen we graag de 5 kwaliteitsvragen toepassen op deze secundaire processen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dit ook?
 • Wat doen we met deze informatie?

Beheerders zullen hier in kleine groepjes over uitwisselen en goede praktijkvoorbeelden maar ook lastige momenten bespreken met elkaar.

Hieruit willen we graag concrete indicatoren oplijsten om mee te nemen in een geactualiseerde versie van het zelfevaluatie-instrument, zodat ook de secundaire processen op een relevante manier kunnen bevraagd worden in een zelfevaluatie-oefening.

Strategie en methode:

 Interactieve voordrachten en werkvormen in kleine groepjes

Bijkomende info:

De maaltijd is inbegrepen in de prijs.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 23 september 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Dingenen Anja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Inschrijven afgesloten)
Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaarbeek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 30 september 2016 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.