Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/08 mod 1 - IND Professionalisering opvoeders: Seminarie voor opvoeders 'Groeien in je job'

Doelstellingen:
 • reflecteren over de eigen manier van werken en over de eigen opvoedingsstijl
 • kapstokken verwerven tot een positief-dynamisch sanctioneringsbeleid op internaat
 • inzichten krijgen in de uitdagingen van opvoeden in de 21ste eeuw
 • een gedifferentieerde benadering ontwikkelen in het opvoeden van kinderen en jongeren
 • het belang van zelfinzicht als opvoeder ontwikkelen
 • de betekenis van voorbeeldfunctie als opvoeder begrijpen
 • het belang van een gedragen visie van een team onderkennen
 • informeel uitwisselen van praktijkvoorbeelden met collega-opvoeders
Doelgroep:

Opvoeders van de vrije internaten

Aanbieder: Team Internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze vorming wordt ingericht als een tweedaags seminarie voor opvoeders, met overnachting in een internaat. Van de deelnemende opvoeders wordt verwacht dat zij de volledige tweedaagse meemaken. Dit biedt het voordeel dat men een aantal thema’s grondiger kan uitdiepen en dat er ruimte is voor informeel contact en uitwisseling.

Een greep uit de inhoud:

 • zelfreflectie en uitwisseling over mijn sterke punten en werkpunten als opvoeder,
 • metaprogramma’s: met welke bril kijk ik naar mijn internen?
 • een sanctioneringsbeleid op internaat: kansen en valkuilen,
 • bevestigen en begrenzen in de opvoeding,
 • de voorbeeldfunctie van de opvoeder,
 • gerichte vragen aan een panel van ervaren opvoeders.
Strategie en methode:

Afwisseling van voordrachten, interactieve werkvormen, uitwisseling en panelgesprek

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 29 maart 2017 inschrijven en tot en met maandag 20 maart 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 160,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Panchasara Rishi
Brinckman Philip
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meisjesinternaat Bethanië (Inschrijven afgesloten)
Sysen 8
8210 Zedelgem (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 30 maart 2017 van 09:30 tot 16:00
  • vrijdag 31 maart 2017 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.