Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/10-M23-Ind Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode

Doelstellingen:

Algemeen: kansen benutten om te reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Concreter

 • oefenen in stil worden
 • oefenen van een luisterende houding
 • oefenen in bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant
 • het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren
 • nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin
 • motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven bezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draagt.
Doelgroep:

Leeftocht Icoontje 3x3cm.png

Alle onderwijsbetrokkenen van alle onderwijssectoren

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Dienst Identiteit & kwaliteit en Bezinnings-centrum Abdij van Averbode
Inhoud:

De begeleider werkt het vaste grondthema ‘Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs’ inhoudelijk uit vanuit de eigen spiritualiteit of specialiteit, concretiseert het, plaatst het in de onderwijscontext en brengt het in gesprek.

Zo helpt Bezinning voor onderwijsmensen de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren. Het geeft kansen aan onderwijsmensen om hun gelovig engagement als relevante factor en motor voor het eigen werk in het onderwijs te herbronnen en verstevigen. Van daaruit kunnen ze bijdragen tot de opdracht van de school en in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in het gesprek binnenbrengen.

Een ‘Bezinning voor onderwijsmensen’ levert geen fast food voor onmiddellijke en concrete toepassingen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedingsstoffen die een stevige fond leggen en lang doorwerken in je werk.

Jaarprogramma

Het bezinningsaanbod voor november 2016 is een zaterdagbezinning: dagbezinning van 09.00 tot 20.30 uur.

De initiatieven in januari, februari en maart 2017 zijn residentiële tweedaagsen: ‘midweekend’ van vrijdagavond om 19.00 uur tot zaterdagavond om 19.00 uur.

Strategie en methode:

Een verblijf in de bezinnende atmosfeer van een abdij is de basiscomponent voor een diepgaande reflectie. Zo is er voor de deelnemers voldoende tijd en een geschikte omgeving om wat afstand te kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen op school, om samen met onderwijscollega’s te peilen naar wat leeft onder de oppervlakte van het dagelijks bezig zijn op school, om te zoeken naar de kiemkracht in het eigen werk, om te spreken over het engagement, de vreugde, het worstelen, het zoekend geloven daarin.

In drie conferenties met een stevige inhoud maak je kennis met de inzichten en de beleving van de begeleider. In het verlengde van die aangeboden inhoud is er stille en vrije tijd (voor persoonlijke reflectie), tijd voor ontmoeting en dialoog (onderlinge uitwisseling, gesprek met de begeleider, ontmoeting met de abdijgemeenschap) en tijd voor gebed.

Bijkomende info:

Inschrijving gebeurt steeds rechtstreeks in het bezinningscentrum.

 Het inschrijvingsformulier vind je in de digitale flyer voor elk bezinningsinitiatief:

-     26 november 2016 met Marc Desmet

-     27-28 januari 2017 met Manu Keirse

-     17-18 februari 2017 met Jonas Slaats

-     24-25 maart 2017 met Anna Vandenhoeck

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven doe je door – uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het weekend – het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen of de gegevens te mailen naar Bezinningscentrum, Abdijstraat 1, 3271 Averbode – bezinningscentrum@abdijaverbode.be.

Na aanvaarding van je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief waarin de betalingsmodaliteiten vermeld staan. Alleen maar geld storten op de rekening van het bezinningscentrum geldt niet als inschrijving.

Wie de brochure met het jaarprogramma graag thuis toegezonden krijgt, vraag ze aan bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Identiteit & kwaliteit, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – tel. 02 507 07 07 – identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Deelnemingsprijs:

€ 75 voor een midweekend (omvat overnachting, ontbijt, middagmaal en avondmaal)

€ 40 voor een zaterdagbezinning

Er is bij aankomst op vrijdagavond geen avondmaal voorzien. Wie toch graag een avondmaal wil, kan dit aanvragen. De kostprijs bedraagt € 5 en men wordt in dat geval verzocht om tegen 18.00 uur in de abdijkerk te zijn voor het avondgebed. De maaltijd sluit aan bij het avondgebed.

Lakens zijn in de deelnemingsprijs inbegrepen. De deelnemers brengen zelf handdoeken mee.

Wie alleen aan het zaterdagprogramma kan deelnemen, dient dit duidelijk te vermelden bij de inschrijving. De prijs bedraagt dan € 40 (middag- en avondmaal inbegrepen).

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.
Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 75,00 Euro
Lesgever: Slaats Jonas
Desmet Marc
Keirse Manu
Vandenhoeck Anna
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Bezinningscentrum Abdij van Averbode (Inschrijven afgesloten)
Abdijstraat 1
3271 Averbode (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • zaterdag 26 november 2016 van 09:00 tot 20:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 27 januari 2017 van 19:00 tot 21:00
  • zaterdag 28 januari 2017 van 09:00 tot 19:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 17 februari 2017 van 19:00 tot 21:00
  • zaterdag 18 februari 2017 van 09:00 tot 19:00
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • vrijdag 24 maart 2017 van 19:00 tot 21:00
  • zaterdag 25 maart 2017 van 09:00 tot 19:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.