Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-13 Netwerkdag van de taalbegeleiders (AFGELAST!)

Doelstellingen:

-        Deelnemers krijgen zicht op hoe positief omgaan met meertaligheid.

-        Deelnemers gaan in gesprek met getuigen van scholen die reeds positief omgaan met meertaligheid.

-        Deelnemers kunnen praktijkvoorbeelden van positief omgaan met meertaligheid koppelen aan wetenschappelijk inzicht.

-        Deelnemers reflecteren over positief omgaan met meertaligheid op hun school.

Deelnemers werken een eerste stappenplan uit om positief om te gaan met meertaligheid op hun school.

Doelgroep:

Deze netwerkdag richt zich vooral op scholen met meer dan 35% SES-kinderen. Andere scholen mogen aansluiten, maar wanneer er teveel inschrijvingen zijn, krijgen de +35%-scholen voorrang. Per basisschool worden twee deelnemers verwacht: een leerkracht en iemand uit het middenkader of directie.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Vanuit good practices van scholen die reeds positief omgaan met meertaligheid, worden linken gelegd naar wetenschappelijke inzichten. Vervolgens reflecteren de deelnemers aan de hand van een leidraad over hun manier van omgaan met meertaligheid. Daarna stellen ze een actieplan op om aan de slag te gaan in hun school.

Bijkomende info:

Lesgevers: Antonio Cristiano, Iris Philips en Katleen Koopmans, pedagogisch begeleiders taal in regio Mechelen-Brussel.

Meebrengen: materiaal waarin staat of waaruit blijkt hoe de school omgaat met meertaligheid (vb. taalbeleidstekst, schoolreglement, schoolwerkplan, pedagogisch project, klasafspraken, brieven naar ouders, …)

In de prijs is een broodje en een syllabus inbegrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze netwerkdag krijgt een vervolg op maandag 6 februari (in OCB, Marqstraat 16 in Brussel). Wie zich inschrijft, engageert zich om ook op die tweede dag aanwezig te zijn (hiervoor hoeft u later niet meer in te schrijven).


Voor dit initiatief moeten minimum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 25 november 2016 inschrijven en tot en met vrijdag 2 december 2016 uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Afgelast)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 5 december 2016 van 09:30 tot 15:00
    • maandag 6 februari 2017 van 09:30 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.