Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MDI-11 Leerplanacademie ZILL! regio Klein-Brabant en Mechelen (ankerfiguur Kristof Dupont)

Doelstellingen:

-        Professionalisering van schoolleiders.

-        Uitgroeien tot professionele leergemeenschappen.

Kansen tot uitwisseling.

Doelgroep:

Directeurs basisonderwijs regio Klein-Brabant en regio Mechelen.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Directies  zullen samen, o.l.v. de pedagogisch begeleiders, het leerplankader ZILL verkennen, zich verdiepen in de achtergronden en visie,  de specifieke taal leren hanteren, de concrete uitwerking bij de voorbereiding van activiteiten leren kennen, inzichten krijgen in de verschillende ontwikkelingsstappen,… via verschillende werkvormen.

Bijkomende info:

Bedoeling?

-       Samen leren en eigenaarschap ontwikkelen.

Bij een vernieuwingsproces is het belangrijk dat de directeur, als spilfiguur van het proces, weet wat deze vernieuwing precies inhoudt. 

-       Voorbereiding van het schooleigen implementatietraject.

Deze inhoudelijke kennis is belangrijk om je traject met het team te kunnen voorbereiden. Jij kent je team, jij weet waar de noden liggen, jij kent de eigen context en  de draagkracht.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 17 oktober 2016 inschrijven en tot en met woensdag 19 oktober 2016 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Dorpshuis Vrededaal (Inschrijven afgesloten)
L. Van Kerckhovenstraat 1
2870 Puurs (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 20 oktober 2016 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.