Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGD-6 De kracht van de stilte.

Doelstellingen:

Leren mediteren met kinderen.

Doelgroep:

Kleuterleerkrachten en leerkrachten gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

We gaan praktisch aan de slag met een tweetal stiltespelletjes, een korte quiz, een krachtig stiltemoment en een aanzet om morgen te starten met een eenvoudig stilte-experiment in je klas. ‘Thuiskomen bij zichzelf’ in de stilte geeft jou en je leerlingen groeikansen in concentratie, aandacht, zelfbeheersing en discipline. Het zijn stevige stimulansen in elk pedagogisch proces en in de ontwikkeling van je talenten en die van je leerlingen. Stilte ontdekken als een dagelijkse evenwichtsoefening in innerlijke rust, wijsheid, kracht en stabiliteit. Lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en innerlijk meer ‘baas’ worden over zichzelf. Deze eenvoudige meditatievorm geeft kansen aan jou en je leerlingen om je diepste persoonlijkheid te ontdekken, te ontwikkelen en te vormen, in dialoog met jezelf, met anderen. Groeien in innerlijke kracht om gelukkig te zijn en vredevol samen te leven.

Vanuit deze stiltebeleving groeit er ook meer openheid om Bijbelverhalen, Jezusverhalen, gelovige symbolen en sacramenten te ontdekken en te beleven.    meer info: www.DeKrachtvandeStilte.be

Strategie en methode:

Workshop

Bijkomende info:

Theo De Haes is meditatiecoach sinds 2008. Na 20 jaar in de banksector zet hij in 2002 de stap naar het onderwijs (leermeester godsdienst). In 2006 ontdekt hij hoe in Australië in vele christelijke scholen de stilte opnieuw ingang vindt. Vanaf dan experimenteert hij regelmatig met stilte in de klas. Tijdens de volgende schooljaren gaat hij op vraag van de leerlingen zelf samen met hen verder op ontdekking met deze vorm van meditatie. Sindsdien voelt hij zich geroepen om deze ervaring met velen (kinderen, jongeren, kleuters, leerkrachten en ouders) te delen, zodat ook zij met hun innerlijke kracht sterker in het leven kunnen staan. Vanaf 2008 geeft hij zijn ervaring door via workshops, pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, begeleiding van schoolteams. Hij vervolmaakte zich via meerdere opleidingen in meditatie o.a. bij Laurence Freeman in London.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

De school dient zelf contact op te nemen met de lesgever:

Theo@DeKrachtvandeStilte.be

016/53.59.31     0494/14.62.41

Nadat men met de lesgever een datum bepaalde, dient men nog in te schrijven op de nascholingswebsite.


Voor dit initiatief mogen maximum 60 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.