Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MDI-16 Leerplanacademie 1 regio Zennevallei - Pajottenland (ankerfiguur Paul Temmerman)

Doelstellingen:

Introductie en implementatie nieuw leerplankader ZILL.

-        Professionalisering van schoolleiders.

-        Uitgroeien tot professionele leergemeenschappen.

Kansen tot uitwisseling

Doelgroep:

Directeurs basisonderwijs regio Zennevallei - Pajottenland

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Algemeen: directies  zullen samen, o.l.v. de pedagogisch begeleiders, het leerplankader ZILL verkennen, zich verdiepen in de achtergronden en visie,  de specifieke taal leren hanteren, de concrete uitwerking bij de voorbereiding van activiteiten leren kennen, inzichten krijgen in de verschillende ontwikkelingsstappen,… via verschillende werkvormen.

 

Concreet voor deze sessie:

  • nadenken over het onderwijs in de 21e eeuw;
  • via opdrachten en verdieping onze visie op ‘kwaliteitsvol onderwijs’ in de 21e eeuw ontwikkelen;
  • kennismaken en verhelderen van de visie en krachtlijnen achter het ZILL-concept  om op een gelijke manier te begrijpen en te duiden …
  • en deze als basis te kunnen gebruiken voor de verdere verkenning en het in praktijk brengen van het nieuw leerplanconcept.
  • via een eerste oefening kennismaken met het leerplankader
Strategie en methode:

aanbod, overleg en uitwisseling

Bijkomende info:

Bedoeling?

-       Samen leren en eigenaarschap ontwikkelen.

Bij een vernieuwingsproces is het belangrijk dat de directeur, als spilfiguur van het proces, weet wat deze vernieuwing precies inhoudt. 

-       Voorbereiding van het schooleigen implementatietraject.

Deze inhoudelijke kennis is belangrijk om je traject met het team te kunnen voorbereiden. Jij kent je team, jij weet waar de noden liggen, jij kent de eigen context en  de draagkracht.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Afhankelijk van de beginsituatie van de directeur (ZILL-sessies via de nascholing, werkwinkels ZILL tijdens het colloquium, proeftuinen…) kan er overlap zijn met de inhoud van deze sessie. De directeur dient persoonlijk te overwegen of deze sessie nog een meerwaarde kan betekenen.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 11 februari 2017 inschrijven en tot en met maandag 13 februari 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Temmerman Paul
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Kasteel La Motte (Inschrijven afgesloten)
Lumbeekstraat 20
1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 14 februari 2017 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.