Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MDI-17 Leerplanacademie 2 regio Klein-Brabant en Mechelen (ankerfiguur Kristof Dupont)

Doelstellingen:

Introductie en implementatie nieuw leerplankader ZILL.

-        Professionalisering van schoolleiders.

-        Uitgroeien tot professionele leergemeenschappen.

-        Kansen tot uitwisseling.

Doelgroep:

Directeurs basisonderwijs regio Klein-Brabant en regio Mechelen.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Algemeen doel: Directies  zullen samen, o.l.v. de pedagogisch begeleiders, het leerplankader ZILL verkennen, zich verdiepen in de achtergronden en visie,  de specifieke taal leren hanteren, de concrete uitwerking bij de voorbereiding van activiteiten leren kennen, inzichten krijgen in de verschillende ontwikkelingsstappen,… via verschillende werkvormen.

 

Concreet voor deze sessie:

 

  • Kennismaken met het ordeningskader; persoons- en cultuurgebonden gebonden ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, en leeruitkomsten.
  • Via spelvormen de ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s oefenen.
  • Kijken naar en nadenken over de inhoud en de betekenis van de ontwikkelvelden, de ontwikkelthema’s en leeruitkomsten.
Strategie en methode:

aanbod, overleg en uitwisseling

Bijkomende info:

Bedoeling?

-       Samen leren en eigenaarschap ontwikkelen.

Bij een vernieuwingsproces is het belangrijk dat de directeur, als spilfiguur van het proces, weet wat deze vernieuwing precies inhoudt. 

-       Voorbereiding van het schooleigen implementatietraject.

Deze inhoudelijke kennis is belangrijk om je traject met het team te kunnen voorbereiden. Jij kent je team, jij weet waar de noden liggen, jij kent de eigen context en  de draagkracht.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

In deze sessie komen de generieke doelen en de onderliggende leerlijnen nog niet aan bod.

Afhankelijk van de beginsituatie van de directeur (ZILL-sessies via de nascholing, werkwinkels ZILL tijdens het colloquium, proeftuinen…) kan er overlap zijn met de inhoud van deze sessie. De directeur dient persoonlijk te overwegen of deze sessie nog een meerwaarde kan betekenen.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 17 februari 2017 inschrijven en tot en met zondag 19 februari 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Dupont Kristof
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Dorpshuis Vrededaal (Inschrijven afgesloten)
L. Van Kerckhovenstraat 1
2870 Puurs (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 20 februari 2017 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.