Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MDI-18 Netwerkdag 2 regio Pajottenland - Zennevallei

Doelstellingen:

Het Netwerk Directies is een periodieke samenkomst van directies uit dezelfde regio waarbij:

- professionalisering (aanreiken van nieuwe inzichten, actualiteiten,  verdiepingen, …)

- formele (uitwisselen van ervaringen, delen van kennis, …)

- en informele (leggen en onderhouden van) contacten in de focus staan

Doelgroep:

Directies uit de regio Pajottenland - Zennevallei.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

'Individueel Aangepast Curriculum (fase 3 zorgcontinuüm): wat? hoe?'

Bijkomende info:

Collega-begeleider voor BuBaO Wouter Jaecques zal inzoomen op type Basisaanbod en de mogelijke terugkeer van leerlingen na twee schooljaren. Deze sessie geeft tegelijk een beeld op de werking van het BuO.

Op basis van een verslag in het gewoon onderwijs wordt de focus gelegd op het IAC.

Deze sessie werd ook aangeboden op de Zorg2daagse 2017.

 

NWD3 van woensdag 14 juni sluit hierbij aan. Dan zal er worden ingezoomd op de problematieken van het inclusief onderwijs (cfr. recente nota van de minister) door een collega begeleider specifieke onderwijsbehoeften.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

De sessie is enkel voor directies bedoeld.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 12 februari 2017 inschrijven en tot en met dinsdag 14 februari 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Jaecques Wouter
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Kasteel La Motte (Inschrijven afgesloten)
Lumbeekstraat 20
1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 15 februari 2017 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.