Aanmelden




Laden…

Even geduld...

MDS-1 Het elektrisch dossier en een haalbare risicoanalyse voor uw school

Doelstellingen:

Antwoorden bieden op vragen over het KB van 4-12-2012 over Elektrische installaties via een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Doelgroep:
 • Schoolbestuurders
 • Directeurs basis- en secundair onderwijs (vooral ASO) + andere leden van de hiërarchische lijn
 • Preventieadviseurs
 • Technisch adviseurs-coördinatoren
 • Installatieverantwoordelijken
Aanbieder: Stuurgroep Preventieadviseurs aartsbisdom Mechelen-Brussel, in samenwerking met Don Bosco Instituut Halle, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel
Inhoud:
 • Waaruit bestaat een elektrisch dossier?
 • Moet ik voor de elektrische installatie in mijn school wel een risicoanalyse hebben?
 • Mag ik zelf zo’n risicoanalyse opstellen?
 • Wat schrijft de wet voor?
 • Hoe moet ik het KB van 4 december 2012 correct toepassen?

Dat is een greep uit mogelijke vragen rond elektrische installaties waarop de vormingsdag antwoorden kan bieden.

Programma:

Voormiddag: theoretisch gedeelte

9.30u: Verwelkoming en inleiding door Franky Wauters, stafmedewerker preventie & bescherming in de Dienst Bestuur en organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

9.45u: Toelichting bij het wettelijk kader door Stefan Leuckx, ingenieur, Toezicht Welzijn op het Werk

10.15u: Het elektrische dossier door Philip Van Hamme, technisch directeur Don Bosco Halle

11.15u: Korte (koffie)pauze

11.30u: Risicoanalyse op een elektrische installatie door Philip Van Hamme en Jonathan Van Poeck. Na de uiteenzetting kans om vragen te noteren op een blad.

12.30u: middagpauze met broodjes

Namiddag: praktisch gedeelte

13.15u: bezoek lokaal en schakelkast in het Don Bosco-Instituut (in kleine groepen, opgesplitst volgens voorkennis)

14.30u: Plenaire terugblik met vragenronde en beantwoorden van eerder gestelde vragen

15u: Afsluiting

Moderator: Frans Van Nieuwenhuyse

Strategie en methode:

Theoretisch gedeelte met toelichting bij het wettelijke kader, het elektrisch dossier en risicoanalyse op een elektrische installatie, in de voormiddag.

Praktische toepassing door een bezoek aan een lokaal en een schakelkast in het Don Bosco Instituut in Halle + een plenaire terugblik en vragenronde in de namiddag

Bijkomende info:

-       Voor het praktijkgedeelte worden de groepen opgesplitst volgens voorkennis. Het is daarom aangewezen dat elke deelnemer goed aangeeft uit welke school hij of zij komt (bv. basisschool, ASO, TSO, BSO, KSO…)

-      Campus Don Bosco Halle, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle (zie wegbeschrijving op www.donboscohalle.be) Parkeergelegenheid in de straat rechts voor de hoofdingang, langsheen de omheiningsmuur van de school en aan het kerkhof op het einde van de straat.

Bereikbaar met de trein (1,6 km of 21 minuten te voet) van het station van Halle. Zie www.belgianrail.be/nl of met De Lijn: zie website www.delijn.be

wegbeschrijving DB Halle.jpg

Wegbeschrijving Don Bosco Halle met de auto:

 

Voor wie komt langs de R0 via Groot-Bijgaarden richting Bergen:

Verlaat de ring rond Brussel aan afrit 16 (Anderlecht, Sint-Pieters-Leeuw.)

Volg vanaf hier de Bergensesteenweg gedurende een 10 km richting Halle.

Bij het binnenkomen van Halle neem je aan de 3° rode lichten (Carrefour (GB) aan de linkerkant) helemaal rechts ( meest rechtse straat met het eenrichtingsverkeer richting Lennik, niet de bredere straat richting Ninove die schuin links omhoog gaat.)

Na een paar honderd meter rijd je recht op de hoofdingang van het Don Bosco instituut af.

 

Voor wie langs de zuiderring komt ( Vier Armenkruispunt, Tervuren)

Volg na Ophain (afrit 23) de ring rond Brussel verder richting Gent en verlaat de ring aan afrit 21 (Halle, Doornik). Na bijna 3 km, dadelijk na de gebouwen van Colruyt de (kleine) afrit “Halle Centrum” nemen.

Volg richting Brussel tot aan het tweede rode licht (Carrefour (GB) aan de rechterkant). Neem hier links en volg de rechterkant van de straat ( de straat met het eenrichtingsverkeer richting Lennik, niet de bredere straat richting Ninove die schuin links weg gaat.) Na een paar honderd meter rijd je recht op de hoofdingang van het Don Bosco instituut af.

 

In de prijs zijn broodjesmaaltijd, koffiepauzes en syllabus inbegrepen

Dinsdag 21 maart 2017 van 9.30u tot 15u (onthaal vanaf 9u)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 13 maart 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Van Hamme Philip
Wauters Franky
Leuckx Stefan
Van Poeck Jonathan
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Don Bosco Technisch Instituut (Inschrijven afgesloten)
Lenniksesteenweg 2
1500 Halle (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 21 maart 2017 van 09:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.