Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MDI-24 Netwerkdag voor beleidsondersteuners en kernteams ZILL – regio Leuven (ankerfiguur Bart Mertens)

Doelstellingen:

Opfrissen van de beginsituatie rond het nieuwe leerplankader.

Achtergrondinfo doornemen rond huidige onderwijsontwikkelingen met invloed op het kader rond ‘zin in leren, zin in leven’.

Visie ontwikkelen in verband met het nieuwe leerplankader.

De krachtlijnen van het nieuwe kader leren kennen en verbinden met huidige onderwijsontwikkelingen.

Op een praktische manier de huidige ontwikkelvelden verkennen.

Implementatiestappen naar het eigen team verwoorden en concretiseren

Doelgroep:

Beleidsondersteuners en kernteams regio Leuven die op hun school specifiek meewerken aan en verantwoordelijk zijn voor het implementeren van het nieuwe leerplankader ‘Zin in leren, zin in leven’.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

09.00 – 09.10u  Verwelkoming en bezinning.

09.10 – 09.30u Wat weten we al? Verkennen van de beginsituatie.

09.30 – 10.15u Kwaliteit omzetten in een wordle aan de hand van teksten.

10.15 – 10.30u Leergebieden onder druk.

10.30 – 10.40u Korte pauze.

10.40 – 11.00u Van leergebieden naar een kwaliteitsvol kader!

11.00 – 11.30u Praktisch oefenen met de ontwikkelvelden.

11.30 – 12.00u En nu...wat nemen we mee voor volgende sessie en wat

                           nemen we mee naar ons team? 

Strategie en methode:

De sessie is een verdiepende sessie die vooral ingaat op visievorming en het beter leren kennen van het kader. 

Bijkomende info:

Deze vorming is een eerste sessie met een vervolg in mei. Voor de eerste sessie kan je kiezen uit twee data (14 maart of 17 maart). Wie zich inschrijft wordt automatisch verwacht op de vervolgsessie in mei. Voor de sessie in mei word je later wel opnieuw uitgenodigd.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Mertens Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Jezuïtenhuis Heverlee (Inschrijven afgesloten)
Waversebaan 220
3001 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 14 maart 2017 van 09:00 tot 12:00
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • vrijdag 17 maart 2017 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.