Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-9 Bijbelse wonderverhalen in de kleuterklas.

Doelstellingen:

Vakinhoudelijke professionalisering.

Doelgroep:

Leerkrachten en directies uit het kleuteronderwijs.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

De betekenis van Bijbelse wonderverhalen voor de kleuteronderwijzer en de kleuters in de klas verkennen. Hoe kan je met wonderverhalen werken? Wat is zinvol voor jonge kleuters en wat voor oudere kleuters?

Het team maakt kennis met de verschillende soorten wonderverhalen waarbij het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen de leidraad vormt.
Een  wonderverhaal wordt exemplarisch uitgewerkt. Nadien kan het team praktijkgericht aan de slag met  andere Bijbelse wonderverhalen

Bijkomende info:

De sessie vindt plaats in de Ridderzaal.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 18 maart 2017 inschrijven en tot en met maandag 20 maart 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 35,00 Euro
Lesgever: De Clerck An
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Oude Abdij Kortenberg (Afgelast)
Abdijdreef 22
3070 Kortenberg (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 21 maart 2017 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.