Aanmelden
Laden…

Even geduld...

82161-module 7 Goed STEM-onderwijs in de basisschool voor schoolteams

Doelstellingen:
 • Ontdekken wat STEM betekent voor de basisschool
 • Het belang van onderzoeken en experimenteren binnen STEM ervaren
 • Kennismaken met krachtige STEM-didactiek (focus op onderzoeken en engineering)
 • Vanuit de eigen schoolcontext STEM-activiteiten opzetten
 • Integratie van STEM binnen WO en Zin in leren! Zin in leven! ontdekken
 • Implementatie van STEM in de school bevorderen
Doelgroep:

Schoolteams waarbij een kerngroep (waaronder een leidinggevende) al kennis heeft over goed STEM-onderwijs (bv: in 2015-2016 deelgenomen aan het lerend netwerk STEM)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Binnen deze vorming ontdekt je schoolteam wat STEM precies inhoudt en hoe je krachtige STEM-activiteiten kan opzetten in de basisschool. We zetten in op het optimaliseren van STEM-didactiek. Hierbij blijft de integratie van STEM in WO en Zin in leren! Zin in leven! voorop staan.

Tijdens het schooleigen traject wordt ook ingezet op hoe je aan de slag kan met het STEM-reflectie-instrument. De implementatie van STEM in de school staat specifiek in de kijker tijdens de voorbereiding en de terugblik met een kerngroep. In de sessies wordt er input vanuit ‘expertisenetwerken’ uit hogescholen aangereikt in activiteiten waar onderzoeken en ‘engineering’ in de focus staat binnen STEM-onderwijs.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Er is een kerngroep die reeds bekend is met goed STEM-onderwijs (bv vorig jaar in STEM-netwerken)
 • De concrete planning gebeurt in afspraak met de school en omvat minimaal: een voorbereidende vergadering met de kerngroep, een personeelsvergadering of studiedag met het hele team en een afsluitende vergadering met de kerngroep.

Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.