Aanmelden
Laden…

Even geduld...

82161-module 8 Een verdieping op STEM! Wat, wie en hoe? in netwerk (4 halve dagen)

Doelstellingen:
 • Verkennen hoe Zin in leren! Zin in leven! kansen creëert voor STEM
 • De dimensies van techniek: begrijpen, hanteren, duiden een plaats geven binnen activiteiten
 • Ontdekken hoe je onderzoekend leren vanuit de 4 pijlers kan integreren in de klaspraktijk
 • Verkennen hoe je probleemoplossend denken kan stimuleren bij kinderen
 • Verkennen hoe STEM op een brede manier en geïntegreerd kan toegepast worden binnen de school- en klascontext
 • Het belang van contextgericht onderwijs binnen STEM ontdekken
 • Verkennen hoe STEM-talenten gestimuleerd kunnen worden bij alle leerlingen
Doelgroep:

Individuen of schoolteams (max. 3 deelnemers per school) die in 2015-2016 deelgenomen hebben aan het lerend netwerk STEM)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Binnen dit pakket bieden we een netwerk aan waarbij we verdiepend ingaan op de drie vragen van het STEM-reflectie-instrument. We vertrekken met een verdieping op de hoe-vraag van STEM-onderwijs. Daarbij zoomen we specifiek in op techniek en onderzoekend leren. Daarnaast gaan we dieper in op het WAT via de vraag: ‘Wat verbindt de verschillende disciplines binnen STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) tot een geheel? Tegelijkertijd maken we verbinding tussen STEM en de ruimere klaspraktijk. In een vierde luik onderzoeken we hoe goed STEM-onderwijs een hefboom kan zijn voor gelijkenkansenonderwijs. We gaan hier dieper in op de WIE-vraag.

In elke sessie maken we verbinding met het nieuwe leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven!. We staan specifiek stil bij de kansen die STEM-onderwijs biedt om Zin in leren! Zin in leven! te realiseren en omgekeerd. In elke sessie wordt visie gekoppeld aan de klas- en schoolpraktijk. Leren van en met elkaar staat centraal. Verder worden methodieken die een plaats krijgen binnen goed WO-onderwijs ook toegepast in deze nascholing.

Deze vorming wordt georganiseerd in een netwerk van verschillende scholen. Je neemt als individu of als school deel (max 3 deelnemers per school). De 4 bijeenkomsten vinden plaats in de schooljaren 2016-2017 (2 bijeenkomsten) en 2017-2018 (2 bijeenkomsten, eerste trimester).

Thema’s die aan bod komen:

 • Focus op techniek (HOE)

Op een praktijkgerichte manier maak je kennis met Zin in Leren! Zin in Leven! en meer specifiek met het ontwikkelthema ‘Oriëntatie op Techniek’. Je ontdekt hoe techniek kan geïntegreerd worden in de bestaande WO-thema’s, waarbij er aandacht is voor de verbinding tussen de persoonsgebonden en de cultuurgebonden ontwikkeling, of hoe een WO-thema kan opgezet worden waar de technische geletterdheid centraal staat. De drie dimensies van techniek worden verkend: begrijpen, hanteren en duiden. Bij alle praktijkvoorbeelden staat de integratie van techniek binnen de klas- en schoolpraktijk centraal.

 • Onderzoekend leren ontdekken (HOE)

Implementeren van zinvolle (wetenschaps- en techniek)activiteiten staat centraal in deze sessie. We bekijken welke vaardigheden je als leraar nodig hebt om onderzoekend leren in je activiteiten toe te passen en gaan met een aantal van deze vaardigheden aan de slag. De praktijkvoorbeelden die tijdens deze sessie verkend worden gaan verder dan proefjes uitvoeren. Er wordt vooral ingezet op hoe onderzoekend leren en probleemoplossend denken bij kinderen te stimuleren. Daarnaast maken we de verbinding met Zin in Leren! Zin in Leven!. We onderzoeken welke kansen het leerplanconcept biedt vertrekkende vanuit het ontwikkelveld Initiatief en verantwoordelijkheid.

 • STEM-wat? Een interdisciplinair verhaal (WAT)

In het leven komen de verschillende letters van STEM: Sience, Technology, Engineering en Maths bij elkaar, maar hoe realiseer je dat in de klas? Op een praktijkgerichte manier gaan we op zoek hoe we STEM als één verhaal kunnen brengen in de basisschool zonder daarbij de specifieke eigenheid en kennis van de afzonderlijke disciplines uit het oog te verliezen. In de aangereikte praktijkvoorbeelden vertrekken we vanuit de leefwereld van de leerlingen en onderzoeken we de kansen die deze leefwereld biedt. Tegelijkertijd maken we verbinding tussen STEM en de waaier van ontwikkelvelden binnen Zin in leren! Zin in leven!.

 • STEM als hefboom voor gelijke kansenonderwijs (WIE)

Het is een hele uitdaging om leerlingen te motiveren voor STEM. We merken dat bepaalde groepen hierbij uit de boot vallen: er zijn immers nog steeds minder meisjes die voor STEM-richtingen kiezen, ook bij leerlingen met een anderstalige achtergrond worden STEM-talenten niet steeds herkend. In deze werksessie gaan we op zoek naar hefbomen om alle kinderen warm te maken voor STEM. We denken na hoe we oog kunnen hebben voor het potentieel en de talenten van alle kinderen en hoe STEM-gerichte methodieken hierbij een belangrijke rol kunnen spelen om deze te ontdekken. Met de nodige praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen verkennen we de implicaties voor onze dagelijkse klaspraktijk.

Bijkomende info:

De eerste twee sessies vallen in het tweede en derde trimester van 2016-2017.  De laatste twee data vallen in het eerste trimester van 2017-2018. Deze worden later gepland in overleg met de deelnemers.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
 • De deelnemer is reeds bekend met goed STEM-onderwijs (bv in 2015-2016 deelgenomen aan de STEM-netwerken)
 • Deelnemen aan de 4 netwerksessies

Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Blanckaert Wendy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 9 maart 2017 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 18 mei 2017 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 18 september 2017 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 7 november 2017 van 09:00 tot 12:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 21 maart 2017 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 1 juni 2017 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 12 oktober 2017 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 15 november 2017 van 09:00 tot 12:00
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 8 maart 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • woensdag 31 mei 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 30 november 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 14 maart 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • dinsdag 30 mei 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 30 november 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 7 maart 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • dinsdag 23 mei 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 30 november 2017 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.