Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8516G-M03-Team Basistraject: Breed kijken: Breed kijken naar kinderen en jezelf = talenten en groeimogelijkheden ontdekken

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • maken kennis met de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken (HGW);
 • reflecteren op hun manier van communiceren over en kijken naar kinderen vanuit talenten en groeikansen;
 • reflecteren over hun eigen zelfbeeld vanuit hun talenten;
 • reflecteren op de eigen praktijk en toetsen deze aan bovenstaande begrippen;
 • maken kennis met werkvormen en materialen die breed kijken kunnen ondersteunen en die helpen bij het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld..
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs ook voor zelfstandige  kleuter- of lagere scholen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Dienst Lerenden i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning
Inhoud:

Breed kijken naar kinderen en jezelf = talenten en groeimogelijkheden ontdekken

We reflecteren op het kijken naar kinderen. We duiden de invloed hiervan op de eigen praktijk. We ontdekken de kracht van breed kijken naar jezelf en kinderen vanuit talenten. We leren het positieve benutten om groeimogelijkheden te zien vanaf de kleuterschool (HGW).

Keuzemogelijkheden:

 1. Kindercontact en reflectiegesprekken
 2. Portfolio
 3. Talentontwikkeling
 4. Opstap naar schoolvisie breed evalueren

Deze module is schoolteamgericht.

Strategie en methode:
 • Individueel en in groep ontdekken, verkennen, spelen en inoefenen van werkvormen voor zelfconceptverheldering en breed kijken in de klaspraktijk. Kennismaking met materialen.
 • De leerkrachten voeren tussen de beide sessies een opdracht uit.
Bijkomende info:

Deze module bestaat uit:

 • een intake met het kernteam
 • een personeelsvergadering (2 uur) voor het schoolteam.
 • een studiedag (maximum 4 uur) voor het schoolteam.
 • Extra nazorgsessie voor implementatie met kernteam is mogelijk aan te kopen (+ € 600,00)

Deze module is gebaseerd op het vademecum zorg van VVKBaO en effent de weg naar breed evalueren.

De inhoud van deze module is zowel op kleuter- als lager onderwijs gericht en wordt aangepast naargelang de doelgroep.

Projectleider: Greet Vanhove 02 507 06 86 – greet.vanhove1@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bij voorkeur inschrijven vóór 15 juni 2016. De volgorde van inschrijven vanaf 1 mei 2016 bepaalt het toekennen van de voorkeurdata.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:
 • Actieve deelname en bereidheid tot reflectie op de klas- en schoolpraktijk door  alle teamleden.
 • De school stelt een lokaal ter beschikking dat ruimte biedt voor actieve werkvormen.
 • De school heeft minstens 1 vademecum zorg in haar bezit en verzorgt het kopieerwerk.
 • Tussen sessie 1 en 2 zijn minimum 4 weken en maximum 2 maanden.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1350,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.