Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/16 mod 1 - IND Een anderstalige nieuwkomer in de klas… hoe pak ik dat aan?

Doelstellingen:

Inhoudelijke expertiseverhoging op vlak van taalvaardigheidsonderwijs van de deelnemende leerkrachten.
Aanzetten geven tot ruimere verspreiding van het gedachtengoed in de scholen van de deelnemende leerkrachten.
De samenwerking tussen de regionale begeleiders taal en de deelnemende scholen ondersteunen.

Doelgroep:

Leerkrachten in het basisonderwijs die anderstalige nieuwkomers in hun klas mee opvangen.
Pedagogische begeleiders bao

Aanbieder: Dienst Lerenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Hoe kan ik een warm onthaal vormgeven voor nieuwkomers?
 • Hoe kan ik laaggeletterde en niet- of zwak gealfabetiseerde anderstalige nieuwkomers alfabetiseren?
 • Welke taken kan ik gebruiken?
 • Hoe kan ik anderstalige nieuwkomers ondersteunen?
 • Hoe kan ik het leerproces van OKAN-leerlingen opvolgen?
Strategie en methode:

De verschillende aspecten van de opvang van AN in de reguliere klas worden besproken, aangepakt en de deelnemers krijgen stevige handvaten mee, waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen in de klas. Tussen de sessies in is het ook de bedoeling dat zaken uitgeprobeerd worden en dat daarbij andere leerkrachten, die de vorming niet mee volgen, betrokken worden.
De aanwezigheid van pedagogische begeleiders zorgt er voor dat ook zij dezelfde informatie en methodieken meekrijgen. Zij begeleiden de scholen die een deelnemer in het project hebben om de nieuwe inzichten te implementeren.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Deze nascholing wordt gegeven door het Centrum voor Taal en Onderwijs met uitzondering van sessie 2 dat verzorgd wordt door de nascholer Ann Devos.

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers engageren zich voor de volledige duur van het traject. (5 sessies)


Voor dit initiatief mogen maximum 8 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Stroobants Sophie
Cuyckens Laure
Devos Ann
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 29 september 2016 van 09:30 tot 12:30
  • vrijdag 21 oktober 2016 van 09:30 tot 12:30
  • vrijdag 25 november 2016 van 09:30 tot 12:30
  • vrijdag 9 december 2016 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 17 januari 2017 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 7 februari 2017 van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 23 maart 2017 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
  • dinsdag 18 april 2017 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 16 mei 2017 van 09:00 tot 13:00
  • donderdag 8 juni 2017 van 09:00 tot 13:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 16 september 2016 van 09:30 tot 12:30
  • vrijdag 14 oktober 2016 van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 17 november 2016 van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 15 december 2016 van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 26 januari 2017 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 14 februari 2017 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 25 april 2017 van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 11 mei 2017 van 09:30 tot 12:30
  • vrijdag 2 juni 2017 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.