Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85165-IND Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23. Via de bijscholing “Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur” wil het KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze bijscholing te volgen.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

Aanbieder: Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wijzigingen wetgeving en evolutie in de wetenschap en techniek in verband met welzijn op het werk.

Strategie en methode:

De bijscholing is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden.  Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Cursisten ontvangen een aanwezigheidsattest.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten:

 • € 20,00 voor cursisten die de opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis gevolgd hebben georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • € 60,00 voor wie dit niet gevolgd heeft.

Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjes of een war­me maaltijd) nuttigen (prijs niet inbegrepen).

Inschrijving: Uiterlijk tot 2 maart 2017 via het web . Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 20.

Een 2de reeks zal ingericht worden als er minimum 16 deelnemers zijn ingeschreven.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die de opleiding basiskennis –Preventieadviseur Interne Dienst gevolgd hebben.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 16 maart 2017 van 09:00 tot 15:45
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 30 maart 2017 van 09:00 tot 15:45
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • donderdag 18 mei 2017 van 09:00 tot 15:45
Wachtlijst (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 3: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.