Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8616H - IND Terugkomdag V-eSperAnZa

Doelstellingen:
 • Reflecteren over het professioneel handelen inzake inclusieve cultuur, beleid en praktijk
 • Kennis nemen van inhoudelijke kaders zoals communities of practice, visietekst GC/IAC en Katholieke Dialoogschool
 • Uitwisselen van inhouden en ervaringen inzake implementatie M-decreet, realisatie communities of practice
 • Lerende netwerken opbouwen met partner-scholen, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers
Doelgroep:
 • Scholen die inschreven voor V-eSperAnZa schooljaar 2015-2016
 • Scholen die ingeschreven zijn voor V-eSperAnZa schooljaar 2016-2017
 • Pedagogisch begeleiders die het nascholingsproject opvolgen
 • CLB-medewerkers die het nascholingsproject opvolgen
Aanbieder: Dienst Lerenden - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Inhoudelijke terugkoppeling van het wetenschappelijk onderzoek rond de communities of practice waaraan de deelnemers meegewerkt hebben

Inhoudelijke toelichting van de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over gemeenschappelijk curriculum, individueel aangepast curriculum en link met de Katholieke Dialoogschool

Intervisie en uitwisseling van ervaringen rond implementatie M-decreet en werken met communities of practice i.f.v. verbindend samenwerken en verbreden van de basiscompetenties

Strategie en methode:
 • Referaat van Prof. Kathleen Mortier, SFSU, over communities of practice
 • Toelichting van Inge Ranschaert over visie individueel aangepast curriculum en gemeenschappelijk curriculum
 • Intervisiegroepen voor uitwisseling
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers zijn betrokken geweest (schooljaar 2015-2016)/of zijn nu betrokken (schooljaar 2016-2017) bij de voorbereiding en/of realisatie van communities of practice in het V-eSperAnZa nascholingstraject.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 9 mei 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Verstraete Annemie
Van Kerschaever Machteld
Mahieu Hilde
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 16 mei 2017 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.